Tydzień z PocketCode

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy na zajęciach lekcyjnych i w projektach międzynarodowych chcą uczyć uczniów podstaw programowania prostych aplikacji uruchamianych na telefonie komórkowym i tablecie. Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, na każdym poziomie edukacyjnym. Jego głównym celem jest wprowadzenie do tworzenia aplikacji. 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • dostęp do telefonu komórkowego lub tabletu z systemem Android podczas trwania kursu (warunek niezbędny),
  • umiejętność posługiwania się telefonem komórkowym lub tabletem w zakresie pobierania i instalowania aplikacji oraz wykonywania zrzutów ekranu,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Nie jest wymagana znajomość programowania ani znajomość języka obcego.

Cele kursu

  • zapoznanie z programem PocketCode,
  • rozwijanie myślenia analitycznego i krytycznego,
  • wymiana doświadczeń w zakresie zajęć lekcyjnych i projektów związanych z tworzeniem aplikacji interaktywnych,
  • rozwijanie umiejętności programowania aplikacji.

Opis kursu 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy mają dostęp do telefonu komórkowego lub tabletu z systemem Android, także podczas realizacji projektów i/lub zajęć lekcyjnych. Kurs zakłada naukę podstaw programowania prostych interaktywnych aplikacji i animacji i jest wstępem do rozwijania umiejętności kodowania uczniów. Podczas kursu omówiony zostanie program PocketCode do tworzenia wyżej wymienionych aplikacji. Interfejs programu PocketCode jest podobny do programu Scratch i wykorzystuje bloki jako główny element tworzenia skryptów. PocketCode może być zainstalowany na każdym sprzęcie obsługującym platformę Android. Jest to program na licencji Open Source, co oznacza, że jest całkowicie darmowy i każdy ma do niego swobodny dostęp.

Kurs zakłada również szeroką wymianę doświadczeń w zakresie nauki kodowania dla uczniów. W trakcie kursu uczestnicy będą tworzyć aplikacje według instrukcji zamieszczonych w kursie, a także według własnych pomysłów.

Kurs obejmuje 7 dni pracy i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 90 minut prywatnego czasu na zapoznanie się z instrukcjami i wykonanie zadań. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl