Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną”.

Cel główny:

  • poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody zajęć poza klasą szkolną (ze szczególnym zwróceniem uwagi na muzea i galerie sztuki).

Cele szczegółowe:

  • poznanie alternatywnych sposobów wykorzystania zasobów muzeów lokalnych, krajowych i międzynarodowych do celów edukacyjnych w XXI wieku,
  • zaznajomienie się z nową metodyką pracy w muzeach i galeriach online,
  • uświadomienie sobie znaczenia edukacji pozaszkolnej,
  • zapoznanie się z narzędziami online do pracy z dziełami sztuki,
  • praktyczne zaznajomienie się z metodami pracy na GoogleArtProject,
  • opracowanie zadań do codziennej pracy i zajęć projektowych.

Autorem kursu jest pan Adam Stępiński.

Niniejsze szkolenie trwa 7 dni i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy na której dostępne są wszystkie materiały szkoleniowe i zadania. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera na forum „Kącik pytań i odpowiedzi”. Kursant powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu.

Warunkiem pomyślnego zakończenia kursu jest:

  • wykonanie zadań praktycznych kursu,
  • aktywność w czasie kursu – udział w dyskusjach na forach,
  • wypełnienie / przesłanie ankiety ewaluacyjnej.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl