Tydzień z TIK dla anglistów

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami programu eTwinning. Kurs zakłada dobrą znajomość języka angielskiego i może być adresowany również do nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą poznać narzędzia do rozwijania znajomości języka angielskiego wśród uczniów.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego (w module V konieczne jest posiadanie konta pocztowego w usłudze gmail.com),
  • umiejętność korzystania z internetu (np. wyszukiwanie grafiki).

Cele kursu

Celem kursu jest poznanie programów i aplikacji służących do zwiększenia kompetencji językowych uczniów biorących udział w projektach eTwinning, w których językiem komunikacji jest język angielski. Po odbytym szkoleniu uczestnik będzie potrafił tworzyć zadania, ćwiczenia oraz karty pracy motywujące uczniów do poszerzenia znajomości słownictwa oraz gramatyki i pisowni języka angielskiego.

Opis kursu

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • MODUŁ 1 (1 dzień) – Nearpod – opracowywanie interaktywnych lekcji.
  • MODUŁ 2 (1 dzień) – No Red Ink – tworzenie zadań rozwijających umiejętność pisania różnych form wypowiedzi.
  • MODUŁ 3 (1 dzień) – Purpose Games – generowanie prostych ćwiczeń gamifikacyjnych do pracy online.
  • MODUŁ 4 (2 dni) – Kubbu i Spelling Training – opracowywanie wirtualnych kart pracy z możliwością śledzenia postępów uczniów.
  • MODUŁ 5 (2 dni) – Flippity – poznanie 19 prostych widgetów edukacyjnych pomocnych w pracy nauczyciela języka angielskiego.

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadania oceniane są punktowo.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie znajduje się w ostatnim module kursu i dostępne jest dla uczestników, którzy uzyskali co najmniej 21 z 28 punktów oraz wykonali wszystkie zadania przewidziane w kursie.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl