Tydzień z TIK dla najmłodszych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do zarejestrowanych w programie eTwinning nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy chcą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem TIK z uczniami najmłodszymi. Mogą z niego skorzystać także nauczyciele innych przedmiotów pracujący z młodszymi uczniami.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i słuchawki/głośniki. Wymagane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają przykładowe narzędzia TIK wspomagające pracę z uczniem młodszym, a także rozwijające kreatywność i twórczą aktywność dziecka: Jing, Tagxedo, Wordle, Word It Out, Tagul, Bomomo, Sumo Paint, BlockCAD, Rhythm Wheels i Vocaroo. Poznają także sposób planowania zadań projektu w oparciu o poznane narzędzia TIK.

W module 1 uczestnicy poznają narzędzie Jing do przechwytywania ekranu i nagrywania krótkich screencastów.

Moduł 2 przybliży efektowne i nowoczesne formy wizualizacji zagadnień opisywanych wieloma różnymi pojęciami w postaci chmury wyrazów. Uczestnicy poznają poznamy cztery generatory chmur, które mogą być przydatnymi narzędziami w pracy z uczniami: Tagxedo, Wordle, Word It Out i Tagul.

W module 3 uczestnicy poznają Bomomo i Sumo Paint – dwa narzędzia działające online, służące do tworzenia i edycji grafiki.

Moduł 4 to czas na zapoznanie się z BlockCAD – jednym z najprostszych programów wprowadzających dzieci w świat komputerowego programowania przestrzennego, który pozwala zaprojektować budowle złożone z wirtualnych klocków przypominających Lego.

W module 5 uczestnicy będą pracowali z programem Rhythm Wheels, który pozwala odkrywać relacje między różnymi cyklami rytmu, symulować tradycyjne rytmy i tworzyć rytmy własne.

Moduł 6 przeznaczony jest na poznanie Vocaroo – narzędzia do nagrywania podcastów.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 7.

Cele kursu

 • zdobycie umiejętności wykorzystania oprogramowania użytkowego w pracy z uczniem najmłodszym,
 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami działającymi online w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela,
 • nabycie umiejętności dopasowania odpowiednich narzędzi TIK do zadań projektowych,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 8 obowiązkowych zadania do wykonania.

1. Nagranie na ekranie

 • Pobranie i instalacja programu Jing
 • Przechwytywanie fragmentu filmu z YouTube w programie Jing
 • Konwersja wideo do formatu MP4
 • Publikowanie filmu w serwisie YouTube
 • Darmowe konwertery – Pazera.pl
 • Zadanie 1
2. Chmura wyrazów w obrazie
 • Tagxedo
 • Wordle
 • Word It Out
 • Tagul
 • Zadanie 2
 • Zadanie 3
 • Jak wstawić hiperłącze na forum Moodle?
3. Kreatywne rysunki
 • Bomomo
 • Zadanie 4
 • Sumo Paint
 • Zadanie 5
 • Pobierz obraz do Zadania 5
4. Wirtualne LEGO
 • Wirtualne lego – poradnik
 • Link do BlockCAD
 • Zadanie 6
 • LEGO Digital Designer – dla chętnych
5. Rytmiczne koła
 • Przykład rytmizowanego tekstu – „Muchy”
 • Edytowanie rytmicznych kół Zasób, Przenieś na prawo, Przenieś, Dokonaj zmian, Usuń, Ukryj
 • Strona programu Rhythm Wheels
 • Zadanie 7
6. Podcasting dla najmłodszych
 • Nagrywanie podcastu w Vocaroo
 • Jak osadzić kod embed na TwinSpace?
 • Artykuł „Nowości technologii informacyjnej a edukacja – Podcast”
 • Zadanie 8

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach.

Autorką kursu jest pani Ewa Kurzak.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl