Tydzień z komunikacją w projektach

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z komunikacją w projektach” skierowany jest do nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania różnych sposobów komunikowania się w pracy projektowej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego (wskazane konto gmail), a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w słuchawki z mikrofonem i kamerę internetową.

Opis kursu

Uczestnicy kursu poznają rodzaje komunikacji w Internecie i przykładowe narzędzia, które można z powodzeniem wykorzystać w pracy z uczniami. Poznają także znaczenie planu komunikacji w projekcie i dowiedzą się, jakie działania można podjąć, aby komunikację w projekcie uczynić bardziej efektywną.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 4 moduły.

W module 1 uczestnicy zapoznają się z rodzajami komunikacji w Internecie. Dowiedzą się, jakie są cechy komunikacji synchronicznej i asynchronicznej oraz różnice występujące miedzy nimi. Poznają zasady netykiety, oglądając materiał filmowy. Wykonają jedno zadanie.

W module 2 uczestnicy zastanowią się, jakie są cele i rola komunikacji w projekcie, co to znaczy dobra komunikacja. Poznają znaczenie planu komunikacji w projekcie. Dowiedzą się, jakie działania można podjąć, aby komunikację w projekcie uczynić bardziej efektywną. Wypełnią krótką ankietę i wykonają jedno zadanie.

W module 3 uczestnicy poznają komunikację synchroniczną. Przyjrzą się bliżej możliwościom komunikatora Skype. Założą w nim konto, zainstalują program i podejmą próbę rozmowy z innymi uczestnikami kursu. Zastanowią się też nad możliwościami zastosowania tego narzędzia w projektach eTwinning. Wykonają dwa zadania.

Moduł 4 to czas na poznanie przykładowych narzędzi komunikacji asynchronicznej. Uczestnicy przyjrzą się bliżej możliwości wykorzystania blogów w komunikacji. Poznają Blogger – proste narzędzie umożliwiające tworzenie własnych blogów i przygotują swój pierwszy blog. Wykonają dwa zadania.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module „Podsumowanie”.

Cele kursu

 • zapoznanie się z korzyściami i ograniczeniami wykorzystywania poszczególnych narzędzi komunikacji w pracy projektowej,
 • uświadomienie znaczenia planu komunikacji w projekcie i zaznajomienie się z elementami takiego planu,
 • poznanie znaczenia komunikacji w dynamice pracy grupowej nad projektem,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego i stosowania się do netykiety,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny, obowiązkowa ankieta oraz 6 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
 • Komunikacja synchroniczna
 • Komunikacja asynchroniczna
 • Porównanie komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
 • Zasady netykiety
 • Zadanie 1
 1. Komunikacja w pracy projektowej
 • Komunikacja – ankieta na dobry początek
 • Mobilna edukacja – film na YouTube – Propozycja na nietypową komunikację?
 • Wróbel Beata, Rola komunikacji w zarządzaniu projektami
 • Kilka wskazówek do rozważenia podczas pracy projektowej
 • Cele komunikacji w projekcie
 • Plan komunikacji w projekcie
 • Dynamika grupy
 • Jak członkowie zespołu mogą poprawić komunikację w projekcie?
 • Zadanie 2
 1. Narzędzia komunikacji synchronicznej
 • Skype w klasie – artykuł
 • Wideokonferencja przez Skype’a – filmy instruktażowe
 • Skype – rejestracja, instalacja, ustawienia konta
 • Wykorzystanie Skype’a do komunikacji – instrukcja
 • Zadanie 3
 • Zadanie 4
 1. Narzędzia komunikacji asynchronicznej
 • Poczta elektroniczna – artykuł z Wikipedii
 • Co to jest wiki?
 • Blogi w edukacji – film na YouTube
 • Przykładowe blogi edukacyjne
 • Jak tworzyć blogi edukacyjne? – praktyczne wskazówki
 • Blogger – krótki przewodnik po podstawowych funkcjach
 • Tworzenie blogów w Bloggerze – filmy instruktażowe
 • Przewodnik wprowadzający do Bloggera
 • Zadanie 5
 • Zadanie 6

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Uczestnicy powinni pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami, ponieważ treści szkoleniowe zostaną udostępnione w trzech częściach.

Autorem kursu jest pan Adam Stępiński.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl