Tydzień z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie i udostępnianie informacji z sieci

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest adresowany do wszystkich nauczycieli, którzy chcą efektywnie wyszukiwać, gromadzić i udostępniać linki do stron WWW, obrazy i materiały filmowe oraz wykorzystywać zgromadzone zasoby w pracy z uczniami, a w szczególności podczas realizacji projektów edukacyjnych, również do promocji szkoły.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wymagane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają trzy przykładowe serwisy Web 2.0 – Pearltrees, Scoop.it oraz Pinterest. Nauczą się praktycznego wykorzystywania tych narzędzi do gromadzenia, udostępniania i współtworzenia kolekcji cennych materiałów w postaci linków do stron WWW, obrazów, filmów.

W module 1 uczestnicy poznają serwis zakładkowy Pearltrees do gromadzenia i udostępniania tematycznych zestawów linków do stron, obrazów, notatek, materiałów multimedialnych, a także do własnych zasobów zgromadzonych na dysku komputera. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 to praca z serwisem Scoop.it, który umożliwia przeszukanie zasobów internetowych i zgromadzenie kolekcji na interesujący temat. Uczestnicy zarejestrują się w serwisie i poznają wszystkie jego możliwości. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy będą pracować z serwisem Pinterest wspomagającym poszukiwanie i gromadzenie źródeł informacji w postaci tablic tematycznych. Zarejestrują się w serwisie i poznają jego możliwości. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 4.

Cele kursu

 • zapoznanie z przykładowymi, bezpłatnymi serwisami Web 2.0 do tworzenia i udostępniania własnych zestawów ciekawych linków, obrazów i materiałów filmowych, możliwych do wykorzystania w pracy z uczniami
 • nabycie umiejętności tworzenia i udostępniania zasobów serwisów zakładkowych uczniom
 • poznanie sposobów współtworzenia i wykorzystania zgromadzonych materiałów
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 3 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz trzy obowiązkowe zadania do wykonania.

1. Pearltrees

 • Przykłady kolekcji utworzonych w Pearltrees
 • Pearltrees – instrukcja
 • Link do serwisu Pearltrees
 • Zalety i wykorzystanie Pearltrees
 • Przykład praktycznego zastosowania Pearltrees
 • Zadanie 1
2. Scoop.it
 • Przykłady zbiorów tematycznych
 • Scoop.it – instrukcja
 • Link do serwisu Scoop.it
 • Zadanie 2
3. Pinterest
 • Przykłady tablicy Pinterest
 • Pinterest – instrukcja
 • Link do serwisu Pinterest
 • Prawo autorskie
 • Zadanie 3

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w trzech częściach.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl