Tydzień z ocenianiem inaczej

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą poznać inne niż tradycyjne, czyli za pomocą stopni, metody oceniania postępów uczniów. Uczestnicy poznają zasady oceniania kształtującego oraz programy i aplikacje do otrzymywania szybkiej informacji zwrotnej.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • poznanie zasad oceniania kształtującego
 • poznanie metody „zielonego długopisu”
 • nabycie umiejętności monitorowania postępów w nauce uczniów
 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają różne sposoby monitorowania postępów w nauce uczniów. Poznają sposoby oceniania z wykorzystaniem oceniania kształtującego – informacja zwrotna, samoocena, ocena koleżeńska. Zapoznają się z tzw. metodą zielonego długopisu.

Treści kursu zostały podzielone na 4 moduły.

 • W module 1 uczestnicy zapoznają się z materiałem dotyczącym oceniania. Poddadzą refleksji pytanie: czy ocenianie działa? Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy poznają wybrane elementy oceniania kształtującego – kryteria oceniania, informacja zwrotna, samoocena, ocena koleżeńska. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2a i 2b.
 • W module 3 uczestnicy zapoznają się z się z metodą zielonego długopisu. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy zapoznają się z narzędziownikiem do uzyskiwania szybkiej informacji zwrotnej o postępach uczniów. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

 1. Dlaczego ocenianie nie działa?
 • Materiał dydaktyczny.
 • Wymiana doświadczeń – skuteczne metody oceniania.
 • Zadanie 1
 1. Ocenianie kształtujące w praktyce
 • Kryteria oceniania.
 • Informacja zwrotna.
 • Samoocena.
 • Ocena koleżeńska.
 • Zadanie 2a i 2b
 1. Metoda zielonego ołówka
 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 3
 1. Narzędziownik do uzyskiwania szybkiej informacji zwrotnej
 • Materiał dydaktyczny.
 • Zadanie 4 
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zawarte w modułach 1 i 2 zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w tych modułach oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do czwartku do godziny 23.55.

Treści szkoleniowe zawarte w modułach 3 i 4 zostaną udostępnione w czwartek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi materiałami w tych modułach oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do poniedziałku do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem. 

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu: Małgorzata Łaska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl