Tydzień z Prezi

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Prezi” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i nauczycieli, którzy chcą tworzyć nowoczesne prezentacje multimedialne oparte na technologii zoom i wykorzystywać je w swojej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego  posługiwania się Internetem. Każdy uczestnik musi być zarejestrowany na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości Prezi – bezpłatnej aplikacji webowej do przygotowywania i udostępniania   nowoczesnych   prezentacji   multimedialnych.   Udział   w   kursie   pozwoli   na   poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi aplikacji, a także nabycie umiejętności zaplanowania, utworzenia, współtworzenia, udostępniania i prezentowania online autorskich prezentacji.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

W module 1 przybliżone zostaną podstawowe informacje dotyczące pierwszego etapu przygotowywania prezentacji, czyli planowania. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi prezentacjami wykonanymi w Prezi, zasadami planowania prezentacji, technikami prezentacji, jak i podstawowymi zasadami stosowania prawa autorskiego w kontekście prezentacji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 poświęcony jest pierwszym krokom z aplikacją. Uczestnicy zapoznają się ze sposobem założenia konta, zmianą jego ustawień i zarejestrują się w serwisie. Przybliżony zostanie interfejs Prezi i jego podstawowe funkcjonalności.

W module 3 uczestnicy nauczą się, jak skorzystać z szablonów, wstawić tekst, grafikę i film. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest rozbudowywaniu prezentacji. Przybliżone zostaną sposoby wstawiania nowego slajdu, usuwania slajdu, tworzenia slajdu z osadzonego obiektu. Uczestnicy dowiedzą się, jak edytować ścieżki slajdów, wstawiać proste obiekty graficzne, treści z plików zewnętrznych PDF i PowerPoint, a także jak zamieścić dźwięk w prezentacji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 przybliżone zostaną możliwości jednoczesnego edytowania tej samej prezentacji przez wiele osób oraz sposobu uruchamiania zdalnego pokazu prezentacji. Zaplanowano zadanie nadobowiązkowe dla osób chętnych.

Moduł 6 to czas na przygotowanie docelowej wersji autorskiej prezentacji tematycznej. Uczestnicy wykonają obowiązkowe zadanie podsumowujące cały kurs.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module Podsumowanie.

Cele kursu

 • poznanie podstaw technik prezentacji,
 • nabycie umiejętności zaplanowania prezentacji,
 • poznanie i przećwiczenie interfejsu Prezi,
 • nabycie umiejętności prawidłowego doboru środków przekazu do prezentowanych treści,
 • poznanie możliwości pracy zespołowej podczas tworzenia prezentacji,
 • utworzenie autorskiej, dynamicznej prezentacji multimedialnej,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, jedno zadanie nadobowiązkowe oraz cztery obowiązkowe zadania do wykonania. Jedno z nich polega na utworzeniu autorskiej prezentacji przedmiotowej.

 1. Tajniki dobrej prezentacji
 •  
 • Jak korzystać i czym jest aplikacja Prezi?
 • Etapy przygotowania prezentacji.
 • Podstawowe zasady tworzenia prezentacji
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu prezentacji.
 • Jak przygotować porządną prezentację?
 • Prawo autorskie w kontekście tworzenia prezentacji.
 • Przykłady prezentacji wykonanych w Prezi.
 • Zadanie 1
 1. Zakładanie  bezpłatnego konta Prezi.
  • Zakładanie bezpłatnego konta Prezi Basi.c
  • Interfejs użytkownika, ustawienia.

3. Wybór i edycja szablonu. Rozbudowa prezentacji

 • Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu i jego modyfikacja.
 • Wstawianie obrazów, filmów, tekstów.
 • Pozyskiwanie linku do prezentacji.
 • Zadanie 2

4. Wstawianie innych elementów. Animacje

 • Wstawianie kształtów i innych elementów.
 • Animacje w Prezi.
 • Zadanie 3

5. Praca zespołowa i pokaz zdalny

 • Praca zespołowa w Prezi.
 • Zadanie 4

6. Zadanie końcowe

 • Zadanie 5
 • Nasze Prezi

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem https://kursy.etwinning.pl/ Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 18.00. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy dla aktualnego zagadnienia”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach:

 1. w poniedziałek do godziny 9.00 zostaną odsłonięte moduły 1, 2, 3. Na zapoznanie się z przygotowanymi   materiałami   i   wykonanie   obowiązkowych   zadań   uczestnicy   mają   czas do czwartku do godziny 18.00,
 2. w czwartek do godziny 9.00 zostaną odsłonięte moduły 4, 5 i 6. Na zapoznanie się z przygotowanymi   materiałami   i   wykonanie   obowiązkowych   zadań   uczestnicy   mają   czas do poniedziałku do godziny 18.00.
 3. Przez cały tydzień uczestnicy pracują nad autorską prezentacją przedmiotową, którą zaprezentują jako rozwiązanie Zadania 5.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona jest ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu, widoczna także w dzienniku „Oceny”.

Autorką kursu jest Ewa Kurzak.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl