Tydzień z wirtualnymi tablicami i kolekcjami

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą poznać narzędzia do gromadzenia „w chmurze” różnorodnych materiałów i udostępniania ich uczniom oraz innym nauczycielom w postaci wirtualnych tablic (kolekcji).

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego. Ponieważ aplikacje zaprezentowane podczas kursu aplikacja posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają trzy aplikacje online – Wakelet, Pearltrees i Padlet, umożliwiające tworzenie wirtualnych tablic (kolekcji), w których można zamieszczać między innymi: linki do stron internetowych, posty z serwisów społecznościowych, interaktywne mapy, filmy z YouTube lub samodzielnie utworzone materiały wideo, podcasty, prezentacje, zdjęcia oraz dowolne dokumenty i materiały zapisane w postaci plików.

W module 1 zostanie zaprezentowana aplikacja Wakelet, umożliwiająca tworzenie kolekcji tematycznych składających się m.in.: ze stron internetowych, zdjęć, postów z Facebooka, tweetów, materiałów audio i wideo, interaktywnych map, prezentacji multimedialnych oraz różnych dokumentów pobranych z dysku komputera i udostępnianie ich uczniom. Po zapoznaniu się z przykładowymi kolekcjami i materiałami dydaktycznymi Uczestnicy założą bezpłatne konto i przygotują kolekcję prezentującą zrealizowany projekt edukacyjny. Uczestnicy wykonają Zadanie 1 – udostępnią link i kod QR do przygotowanej kolekcji, obejrzą prace innych uczestników i skomentują wybrane.

W module 2 uczestnicy poznają Pearltrees – drugie narzędzie do gromadzenia i udostępniania w wirtualnych folderach tematycznych zestawów linków do stron, obrazów, notatek, materiałów multimedialnych, a także własnych zasobów zgromadzonych na dysku komputera. Uczestnicy obejrzą przygotowane przykładowe kolekcje, założą darmowe konto, poznają zasady posługiwania się poszczególnymi opcjami aplikacji. Utworzą tematyczną kolekcję dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu, którego uczą. Uczestnicy wykonają Zadanie 2 – udostępnią link do przygotowanej kolekcji, obejrzą zbiory innych uczestników i skomentują wybrane.

W module 3 przybliżone zostanie narzędzie Padlet, które pozwala nie tylko na tworzenie tablicy, ale także na współtworzenie jej przez uczniów. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi tablicami, założą darmowe konto, poznają zasady posługiwania się poszczególnymi opcjami aplikacji. Utworzą tematyczną kolekcję dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu, którego uczą. Nauczą się zabezpieczania tablicy hasłem i sposobów jej udostępniania. Uczestnicy wykonają Zadanie 3 – udostępnią link do przygotowanej kolekcji, obejrzą zbiory innych uczestników i skomentują wybrane.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią dwie ankiety ewaluacyjne, udostępnione pod koniec kursu w module 4.

Cele kursu

 • poznanie możliwości i prawne posługiwanie się aplikacjami prezentowanymi w czasie szkolenia,
 • przygotowanie atrakcyjnych i wartościowych tablic (kolekcji) w taki sposób, aby służyły budowaniu wiedzy,
 • przygotowanie tablic (kolekcji) w taki sposób, aby służyły promocji działań edukacyjnych i szkoły,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle i organizowanie samokształcenia.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 3 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 2 obowiązkowe zadania do wykonania.

 1. Wakelet
 • Przykłady tablic tematycznych wykonanych w Wakelet
 • Serwis Wakelet
 • Rejestracja w serwisie Wakelet, ustawienia konta
 • Tworzenie kolekcji – pierwsze kroki
 • Tworzenie kolekcji – dodawanie elementów
 • Ustawienia, zapis, udostępnianie i usuwanie kolekcji
 • Współpraca przy kolekcjach
 • Zadanie 1
 1. Pearltrees
 • Przykłady kolekcji utworzonych w Pearltrees
 • Serwis Pearltrees
 • Zakładanie konta w Pearltrees
 • Interfejs okna głównego i ustawienia
 • Tworzenie folderów tematycznych
 • Dodawanie stron www i zasobów multimedialnych
 • Dodawanie obrazów
 • Dodawanie plików
 • Dodawanie notatek
 • Wyszukiwanie i dołączanie kolekcji innych użytkowników
 • Udostępnianie wybranej kolekcji tematycznej
 • Usuwanie wybranej kolekcji lub jej elementu, usuwanie konta
 • Zadanie 2
 1. Padlet
 • Przykłady tablic tematycznych
 • Serwis Padlet
 • Zakładanie konta i ustawienia
 • Tworzenie tablicy – pierwsze kroki
 • Tworzenie tablicy – wstawianie informacji tekstowych
 • Wstawianie zasobów internetowych
 • Wstawianie plików
 • Wstawianie przechwyconego obrazu
 • Więcej możliwości Padleta
 • Ustawienia tablicy, udostępnianie, współtworzenie i usuwanie
 • Praktyczne wykorzystanie Padleta – ciekawe pomysły
 • Zadanie 3

Zasady organizacyjne

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl