Tydzień z YouTube w edukacji

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie możliwości wykorzystania platformy  YouTube podczas lekcji oraz w projektach edukacyjnych. W czterech modułach omówione są:

 • edukacyjne kanały YouTube,
 • zasady pracy w YouTube Studio,
 • zasady pracy z wykorzystaniem transmisji „na żywo”,
 • antyedukacyjne aspekty YouTube.

Zasady pracy

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

Regulamin, harmonogram i zasady oceniania

 • Kurs „Tydzień z YouTube w edukacji” trwa tydzień (poniedziałek-poniedziałek) i składa się z 4 modułów.
 • Moduły kursu dotyczą funkcjonalności portalu YouTube.
 • Uczestnik jest zobowiązany do wykonania wszystkich zadań w każdym z czterech modułów kursu.
 • Moduły składają się z części instruktażowej oraz zadaniowej.
 • Terminy uruchamiania poszczególnych modułów: wszystkie moduły są dostępne dla uczestnika przez cały okres trwania kursu tak, aby miał on możliwość pracy w dogodnym dla siebie czasie. Kurs otwierany jest w poniedziałek o godz.9.00.
 • Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.
 • Do ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia niezbędne jest uzyskanie 75% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów w tym kursie to 14 punktów, co oznacza, że uczestnik, który otrzyma 11 punktów ukończy kurs i otrzyma certyfikat.

Za poszczególne zadania można otrzymać następującą liczbę punktów:

 • Zadanie I – 4 punkty
 • Zadanie II – 2 punkty
 • Zadanie III – 4 punkty
 • Zadanie IV – 2 punkty
 • Zadanie V – 2 punkty
 • Razem 14 punktów

W przypadku napotkania trudności uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) uczestnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać w „Forum pomocy” lub zadawać trenerowi poprzez wysłanie wiadomości. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym zasadom poszanowania praw autorskich. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.

Autor kursu: Adam Stępiński.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl