Tydzień z podstawami HTML

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać podstawy znajomości języka HTML.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego na portalu, a także umiejętność sprawnego pisania w edytorze tekstowym oraz korzystania z przeglądarek internetowych.

Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z języka html oraz podstawowe znaczniki i atrybuty. Utworzą swoją pierwszą stronę www w edytorze tekstu, a następnie wzbogacą jej wygląd, formatując tekst i elementy graficzne.

W module 1 uczestnicy kursu będą pracowali z edytorem tekstu, w którym będą tworzyć i modyfikować plik html. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 poświęcony jest poznaniu sposobów wprowadzania i ustawiania grafiki na stronie html. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy poznają hiperłącza i znaczniki wstawiające tabelę na stronę. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest na przygotowanie list i wstawianie kodów wyświetlających w ramkach prezentacje lub filmy oraz  wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 5 poświęcony jest przygotowaniu katalogów ze swoimi stronami oraz przesłanie ich prowadzącemu. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy zagłosują na najciekawszą aplikację i wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 5.

Cele kursu

 • poznanie podstaw języka html,
 • poznanie podstawowych znaczników i atrybutów,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz pięć obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Poznajemy html
 • Przykłady prostych stron www
 • Przykładowy plik html – sekcje pliku html
 • Znaczniki główne pliku i formatujące tekst
 • Zadanie 1
 1. Wstawianie grafiki  
 • Wstawianie i edytowanie grafiki – instrukcja
 • Zadanie 2
 1. Wstawianie hiperłączy i tabel
 • Tutoriale i przykłady
 • Jak wstawiać hiperłącze do pliku i strony – instrukcja
 • Tabela i jej formatowanie – materiał dodatkowy
 • Zadanie 3
 1. Wstawianie list i ramek
 • Wstawianie list – instrukcja
 • Wklejanie kodów ramek – instrukcja
 • Zadanie 4
 1. Prezentujemy swoją stronę www
 • Przygotowanie strony do przesłania – instrukcja
 • Zadanie 5
 • Prezentacja stron uczestników

Zasady organizacyjne

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 18.00. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy". Wszystkie ważne informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Autorem kursu jest Piotr Krzysztoforski.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl