Tydzień z TIK na zajęciach z wychowawcą

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla wychowawców, którzy chcą wzbogacić swoje lekcje o elementy technologii informacyjno-komunikacyjnej, takie jak aplikacje do tworzenia interaktywnych ankiet, które można wykorzystać jako narzędzie dostosowania poruszanych treści do rzeczywistych potrzeb uczniów (Mentimeter, Klaxoon, Slido), narzędzia ułatwiające podział na grupy (RandomNamePicker, Avatar Maker) i ewaluację lekcji wychowawczej (AnswerGarden). Wychowawcy będą mogli także wzbogacić swój warsztat o platformy umożliwiające uczniom zaprezentowanie się (Padlet), aplikacje do tworzenia pozytywnej chmury słów (WordArt), interaktywne karty pracy przeznaczone np. do mówienia o wartościach (Worksheets), aplikacje do tworzenia gier, zabaw i quizów (LearningApps, Kahoot, Quizizz). Omówiony zostanie także projekt eTwinning jako narzędzie integracji klasy i elementy gamifikacyjne poprzez zastosowanie Bamboozle i Wordwall. Kurs odnosi się także do takich elementów jak przygotowanie przez uczniów komiksów w aplikacji ToonyTool, generowanie aktualnych memów w Canvie i zagadnienie tworzenia fake newsów. Będzie można także poznać platformy umożliwiające wprowadzenie filmu na lekcje z wychowawcą oraz narzędzi umożliwiających tworzenie własnych video (Flipgrid, EdPuzzle).

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Każdy uczestnik powinien być zarejestrowany na platformie eTwinning i znać jej funkcjonalności w podstawowym zakresie, bo kurs odwołuje się częściowo do treści dostępnych na TwinSpace.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają konkretne sposoby i narzędzia do wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnej w praktykę lekcji wychowawczej. Poznają także funkcjonalności konkretnych aplikacji, które mogą podczas tych zajęć wykorzystać. Aplikacje zostały wymienione w punkcie „Adresaci szkolenia”.

W module 1 uczestnicy dowiedzą się, jak ustalić i ewaluować tematykę zajęć z wychowawcą w porozumieniu z uczniami i przy wykorzystaniu takich aplikacji jak Klaxoon, Mentimeter, Slido, Vocaroo i Answergarden. Poznają także sposoby wykorzystania na zajęciach z wychowawcą Random Name Picker i Avatar Maker. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności Padleta i możliwości wykorzystania tej aplikacji podczas pracy wychowawczej z klasą. Dowiedzą się także, jak tworzyć pozytywne chmury słów przy pomocy WordArt, w jaki sposób gry dydaktyczne stworzone w aplikacji LearningApps i Worksheets pozwalają lepiej poznać się uczniom i jakie wartości integrujące mają quizy w Kahoot i Quizizz. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy będą mieli okazję poznać korzyści płynące z włączenia projektu eTwinning w pracę wychowawczą z klasą. Poznają także sposoby zastosowania takich aplikacji jak JigsawPlanet i Fodey oraz Bamboozle i WordWall. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3.

W module 4 uczestnicy poznają sposoby na kreatywne wykorzystanie tego, co porusza uczniów, przy zastosowaniu Canvy, aplikacji do tworzenia komiksów ToonyTool i generatora fake newsów (Classtools). Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

W module 5 uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się filmowi jako narzędziu pracy wychowawczej, poznać platformy, gdzie można czerpać filmowe inspiracje, poznać narzędzia do tworzenia własnych video (Flipgrid i EdPuzzle) oraz poznać teoretyczne podstawy storytegllingu i proste narzędzie zachęcające uczniów do mówienia (StoryDice). Wykonają obowiązkowo zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 5.

Cele kursu

 • Poznanie praktycznych narzędzi umożliwiających włączenie uczniów w proces współtworzenia tematyki godzin wychowawczych.
 • Poznanie sposobów ewaluacji godzin wychowawczych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 • Wprowadzenie elementów edukacji filmowej do zajęć z wychowawcą.
 • Tworzenie przyjaznego i zintegrowanego środowiska klasowego poprzez tworzenie wspólnych platform do współdzielenia treści.
 • Wprowadzenie elementy gamifikacji do klasy poprzez stosowanie metod aktywizujących.
 • Kształcenie nawyku korzystania z zasobów i platform, które stanowią codzienność uczniów, do organizacji procesu kształcenia.
 • Pokazanie różnorodności dostępnych na rynku narzędzi do tworzenia grafiki użytkowej przydatnej podczas lekcji z wychowawcą.
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Tematyka godzin wychowawczych z TIK
 • O czym rozmawiać na zajęciach z wychowawcą? (Klaxoon, Mentimeter czy Slidoo).
 • Sprawny podział na grupy (Classtools/Random Name Picker i AvatarMaker).
 • Czego dowiedziałeś się na dzisiejszej godzinie wychowawczej? Wykorzystanie aplikacji Answergarden i Vocaroo.
 1. Chcemy wiedzieć o sobie więcej, by się zintegrować
 • Nie tylko suche „Jestem Zosia”, czyli chcemy wiedzieć więcej o sobie – wykorzystanie Padleta oraz szablonów do tworzenia zabawnych profili.
 • Cieszę się, że cię znam – WordArt (chmury wspierających słów).
 • Niech karty pracy ożyją, czyli Worksheets.
 • Milionerzy w naszej klasie, czyli o wykorzystaniu LearningApps na godzinie wychowawczej.
 • Sprawdźmy, co o sobie wiemy, przy okazji się integrując – Kahoot i Quizziz zawsze mile widziane.
 1. Projekt eTwinning jako metoda budowania relacji
 • Realizacja projektu eTwinning jako sposób na integrację klasy.
 • Projekt eTwinning szansą na poznanie się lepiej… poprzez zabawę (JigsawPlanet, Fodey).
 • Gamifikacja godziny wychowawczej, czyli jak się z sensem bawić (Bamboozle, WordWall).
 1. Jak mówić o tym, co nas porusza?
 • To mnie porusza. Canva jako generator memów i narzędzie tworzenia klasowego kolażu.
 • Tworzymy komiksy profilaktyczne (ToonyTool).
 • Fake news generator – jak mówić o fake news na godzinie wychowawczej
 1. Film jako element opowieści na godzinie wychowawczej.
 • Wykorzystanie filmu na zajęciach z wychowawcą. Gdzie szukać inspiracji?
 • Nie tylko MovieMaker, czyli EdPuzzle i Flipgrid.
 • (Digital) storytelling – dlaczego warto zachęcać uczniów do tworzenia własnych opowieści? (StoryDice)

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzone jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Z uwagi na to, iż podczas kursu omawiana jest jedna platforma, a każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu: Lilla Poncyliusz-Guranowska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl