Tydzień z Excelem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning i wszystkich nauczycieli zainteresowanych poznaniem podstawowych możliwości programu Microsoft Excel (wersja 2007 i wyższe) i nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania jego możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, pobierania, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wymagane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning. Konieczne jest posiadanie programu Microsoft Excel w wersji 2007 lub wyższej.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe możliwości najbardziej rozbudowanego arkusza kalkulacyjnego na świecie – Microsoft Excel (wersja 2007 i wyższe). Poznają i wykorzystają w praktyce podstawowe możliwości programu pozwalające na wprowadzanie, edycję i formatowanie danych; dokonywanie prostych obliczeń za pomocą wprowadzanych formuł i funkcji. Nauczą się tworzenia i formatowania wykresów, a także nabędą umiejętność przygotowania arkusza kalkulacyjnego do druku.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 7 modułów.

Moduł 1 przybliża podstawowe zagadnienia związane z arkuszem kalkulacyjnym. Uczestnicy poznają okno programu i jego podstawowe elementy. Nauczą się, jak zapisywać dokumenty utworzone w programie Excel w rożnych formatach, jak zmieniać rozmiar komórek (szerokość kolumn i wysokość wierszy), dodawać wiersze i kolumny. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzać dane do arkusza, zmieniać zawartości komórek, a także kopiować dane. Poznają narzędzia do wyszukiwania i zamiany sekwencji znaków, sortowania i filtrowania danych. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy nauczą się formatowania elementów arkusza – czcionkę, dane i komórki. Dowiedzą się, jak wstawiać i usuwać kolumny i wiersze, jak podzielić dane na dwie kolumny. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 przybliży zagadnienia związane z wykonywaniem w arkuszu kalkulacyjnym podstawowych obliczeń matematycznych, jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Uczestnicy nauczą się tworzenia i kopiowania formuł, poznają możliwości autosumowania, potęgowania oraz liczenia procentów. Dowiedzą się, dlaczego adresowanie komórek jest tak ważne w obliczeniach i jakie są jego rodzaje. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 zaprezentowane zostaną najbardziej popularne funkcje programu: SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, LICZ.JEŻELI, MIN I MAX. Uczestnicy poznają ich składnie oraz przykłady zastosowania. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 6 to czas na poznanie najbardziej popularnych typów wykresów. Uczestnicy nauczą się, jak wstawiać wykresy i jak modyfikować poszczególne ich elementy. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 7 uczestnicy poznają możliwości dokonania zmian w ustawieniach, aby wydruk arkusza odpowiadał ich wymaganiom.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 8 „Podsumowanie”.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego w stopniu wystarczającym do samodzielnego korzystania z programu,
 • nabycie umiejętności wprowadzania, edytowania formatowania danych,
 • sprawne posługiwanie się podstawowymi, najbardziej popularnymi formułami i funkcjami,
 • nabycie umiejętności sortowania, filtrowania danych,
 • tworzenie czytelnych i estetycznych wykresów,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, instrukcje oraz obowiązkowe zadania do wykonania.

1. Początek pracy z programem

 • Uruchamianie i zamykanie programu
 • Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym
 • Zapisywanie skoroszytu
 • Ekran główny programu Excel
 • Zmiana rozmiaru komórek
 • Zadanie 1

2. Wprowadzanie danych i edycja zawartości arkusza

 • Wprowadzanie danych do arkusza
 • Sprawdź się – ćwiczenie
 • Edycja zawartości komórki
 • Kopiowanie danych
 • Wyszukiwanie i zamiana sekwencji znaków
 • Filtrowanie danych
 • Sortowanie danych
 • Zadanie 2

3. Formatowanie

 • Formatowanie czcionki
 • Formatowanie danych
 • Formatowanie komórek
 • Wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy
 • Podział danych na dwie kolumny
 • Zadanie 3

4. Formuły

 • Tworzenie i kopiowanie formuł
 • Adresowanie w arkuszu
 • Autosumowanie
 • Jak policzyć procenty?
 • Potęgowanie
 • Zadanie 4

5. Funkcje

 • Funkcje – wprowadzenie
 • Liczenie średniej
 • Szukanie minimum i maksimum
 • Zadanie 5

6. Tworzenie i formatowanie wykresów

 • Wykresy
 • Tworzenie wykresów – filmy instruktażowe
 • Zadanie 6

7. Ustawienia arkusza i drukowanie

 • Nagłówek i stopka
 • Marginesy
 • Drukowanie

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.

Autorem kursu jest pan Jarosław Usowicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl