Tydzień z krytycznym myśleniem i AI

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą rozwijać u uczniów krytyczne myślenie wykorzystując przy tym sztuczną inteligencję.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie konta e-mail, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą mogli przybliżyć sobie zasady pracy z uczniami przy doskonaleniu umiejętności krytycznego myślenia. Poznają także przykłady dobrych praktyk oraz dowiedzą się jak narzędzia sztucznej inteligencji (np. Chat GPT) mogą być wykorzystywane w funkcji asystenta nauczyciela. 

Uczestnicy poznają przykłady stosowania krytycznego myślenia na różnych przedmiotach szkolnych oraz w pracy projektowej. Przybliżą sobie sposoby dobierania narzędzi sztucznej inteligencji do konkretnych zadań oraz poznają kilka narzędzi do tworzenia obrazów, filmów, quizów, scenariuszy lekcji, itd.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które rozwijały będą krytyczne myślenie uczniów i które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 3 moduły.

 • Moduł 1 to kompendium wiedzy o mechanizmach rozwijania krytycznego myślenia i wykorzystaniu ChatGPT w procesie tworzenia zadań i materiałów. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 1 i 2.
 • W module 2 uczestnicy zdobędą wiedzę na temat praktyki szkolnej ze stosowania krytycznego myślenia na różnych przedmiotach i poziomach edukacyjnych. Dowiedzą się również, jak efektywnie wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji w funkcji asystenta nauczyciela. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module trzecim uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia zadań i materiałów z wykorzystaniem  kilku przykładowych narzędzi sztucznej inteligencji ( grafiki, prezentacje, konspekty, filmy itd.). Dowiedzą się również jak efektywnie wykorzystać te narzędzia w kontekście edukacyjnym. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 4 i 5.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania krytycznego myślenia w pracy szkolnej z uczniem i podczas zajęć projektowych,
 • nabycie umiejętności stosowania różnych narzędzi sztucznej inteligencji przy rozwijaniu krytycznego myślenia uczniów,
 • wdrożenie dobrych praktyk w tematyce kursu do pracy zawodowej nauczyciela,
 • zaznajomienie się ze sposobem pracy z narzędziami sztucznej inteligencji jako asystentami nauczyciela,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

1. Krytyczne myślenie i ChatGPT

 • Czym jest krytyczne myślenie?
 • Umiejętności krytycznego myślenia, sposób myślenia i dobre praktyki
 • Jak ćwiczyć krytyczne myślenie na lekcjach?
 • Sztuczna inteligencja w praktyce. Jak korzystać z ChatGPT?
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2

2. Krytyczne myślenie i praktyka szkolna

 • Geneza myślenia krytycznego
 • Przykłady stosowania krytycznego myślenia na różnych przedmiotach i w pracy projektowej
 • Stories that Move - rozwijanie krytycznego myślenia
 • Wykorzystanie ChatGPT jako asystenta nauczyciela
 • Zadanie 3

3. Przykładowe narzędzia sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie przy tworzeniu zadań rozwijających krytyczne myślenie

 • Narzędzia do tworzenia tekstów i obrazów
 • Narzędzia do tworzenia awatarów i filmów rysunkowych
 • Tworzenie muzyki i wideo
 • Chatboty
 • Prezentacje, plany lekcji, raporty
 • Quizy i gry
 • Zadanie 4
 • Zadanie 5

4.  Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach:

Moduły 1 - w poniedziałek do godz. 9.00. Na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do środy, do godz. 23.55.

Moduły 2 - w środę do godz. 9.00. Na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do piątku, do godz. 23.55.

Moduł 3 - w piątek do godz. 9.00. Na zapoznanie się z materiałami i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.

Podsumowanie  zostanie odsłonięte najpóźniej w ostatnim dniu kursu, w którym udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorem kursu jest Adam Stępiński

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl