Tydzień z platformą e-learningową Moodle

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, którzy na co dzień korzystają z platformy e-learningowej Moodle jako źródła wiedzy nt. programów, aplikacji i narzędzi wykorzystywanych w pracy nauczyciela, a także dla tych, którzy chcieliby wykorzystywać system Moodle do tworzenia własnych kursów online pomocnych przy zdalnym nauczaniu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego na portalu, a także z korzystania z przeglądarek internetowych.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych funkcjonalności Moodle,
 • poznanie podstawowych modułów aktywności używanych w kursach Moodle,
 • umiejętne personalizowanie platformy pod kątem powiadomień, wiadomości, preferencji,
 • sprawne poruszanie się po platformie Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają obsługę platformy e-learningowej Moodle, w zakresie podstawowych funkcjonalności pozwalających na swobodne poruszanie się po platformie jak i przygotowanych kursach e-learningowych.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz cztery zadania obowiązkowe do wykonania.

Pierwsze kroki na platformie Moodle

 • Mój profil – edycja
 • Zdjęcie profilowe (awatar)
 • Moduł aktywności typu Forum
 • Moduł aktywności – Zadania
 • Zadanie 1. Dodaj zdjęcie profilowe
 • Zadanie 2. Poznajmy się

 Powiadomienia i wiadomości

 • Ustawienia powiadomień
 • Zadanie 3. Konfiguracja powiadomień

 Komunikacja z uczestnikami kursu

 • Przesyłanie wiadomości
 • Usuwanie wiadomości
 • Preferencje wiadomości – ograniczenia
 • Wiadomości grupowe
 • Wysyłanie wiadomości do wybranych uczestników kursu
 • Zdanie 4. Wyślij wiadomość

Wiki

 • Moduł aktywności – Wiki
 • Zadanie 4. Rozwijaj Wiki
 • Wiki do zadania

Poziom administracyjny (opcjonalnie, dla zainteresowanych)

 • Zalety platformy
 • Wymagania sprzętowe
 • Zestaw funkcji
 • Moduł administracyjny
 • Szablony

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 18.00. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy Modułu 2”, „Forum pomocy Modułu 3”, „Forum pomocy Modułu 4”. Wszystkie ważne informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl