Tydzień z aplikacją SEE The GOOD

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatną w wersji podstawowej aplikację SEE the GOOD do tworzenia portfolio mocnych stron ucznia i grupy. Uczestnicy kursu dowiedzą się w jaki sposób pracować z aplikacją. Aplikacja jest w języku angielskim stworzona przez fińskich ekspertów w edukacji.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo, iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie w wersji anglojęzycznej, do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej,
 • poznanie aplikacji SEE the GOOD i założeń POSITIVE LEARNING,
 • nabycie umiejętności okreslania celów dla grupy i uczniów, a także określanie pozytywnej informacji zwrotnej,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają aplikację SEE the GOOD, jej możliwości oraz sposoby na wykorzystanie jej w swojej pracy, z klasą, grupą uczniów lub z uczniem indywidualnym.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • W module 1 uczestnicy zapoznają się w instrukcją rejestracji w aplikacji SEE the GOOD. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć grupy. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 uczestnicy zapoznają się z instrukcją określania celów dla danego zespołu klasowego. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia momentów w aplikacji SEE the GOOD. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 uczestnicy zastanowią się w jaki sposób najlepiej wykorzystać aplikację SEE the GOOD.
 • W module 6 – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

1. Rejestracja w aplikacji SEE the GOOD

 • Rejestracja w programie SEE the GOOD.
 • Zadanie 1

2. Tworzenie grup

 • Tworzenie grupy
 • Dodawanie nauczycieli do grupy
 • Dodawanie uczniów
 • Dołączanie do grup
 • Zadanie 2

3. Narzędzia SEE the GOOD! - CELE

 • Dodawanie celów
 • Karty aktywności
 • Zadanie 3

4. Narzędzia SEE the GOOD! - MOMENTS

 • Jak dodać Moments?
 • Ustawienia
 • Zadanie 4

5. Wykorzystanie aplikacji See the Good!

 • Padlet
 • Karty mocnych stron
 • Karty emocji
 • Karty działań
 • Karty zaangażowania

6. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami. Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu: Katarzyna Sopolińska

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl