Tydzień z aplikacjami VR w edukacji

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatny program do tworzenia materiałów edukacyjnych na urządzenia interaktywne.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania programów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych oraz telefonu lub tabletu. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia materiałów edukacyjnych na urządzenia interaktywne
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu uczestnicy szkolenia poznają aplikacje, w których wykorzystane są elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Uczestnicy poznają narzędzia i aplikacje przydatne podczas zajęć z uczniami aby wzbogacić ich wiedzę lub uatrakcyjnić lekcję oraz do wykorzystania w projekcie edukacyjnym. Pozwala to w pełni wykorzystać ich możliwości w różnych działaniach edukacyjnych oraz wykorzystać dostępne dla nauczyciela i ucznia urządzenia.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów:

 • W module 1 kursu poznają Quiver, prostą aplikację na smartfony i tablety. Dzięki niej można skanować  i „ożywiać” kolorowanki. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 „Artsteps” uczestnicy poznają aplikację Artsteps i przygotują swoją własną wystawę w 3D. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2a i2b.
 • W module 3 „Kostka Merge” uczestnicy kursu wykonają interaktywną kostkę, która umożliwi oglądanie różnych obiektów w rozszerzonej rzeczywistości. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3a i 3b.
 • W module 4 „ Google Arts&Culture” uczestnicy kursu poznają wyjątkową galerię sztuki i źródło wiedzy o sztuce. Zorganizują dla swoich uczniów wirtualne wycieczki oraz wykorzystają aplikacje mobilne do wirtualnych zabaw ze sztuką Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4a i dla chętnych zadanie 4b.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności posługiwania się programami i aplikacjami, które umożliwiają obejrzenie rzeczywistych przedmiotów w niezwykłych wygenerowanych cyfrowo obrazach. Można je z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

 1.  „Quiver”
 • pobranie aplikacji
 • instrukcja korzystania z aplikacji
 • zadanie 1
 1.  ARTSTEPS”
 • pobranie i użycie aplikacji Muselfie
 • zadanie 2a
 • założenie konta w programie Artsteps
 • organizacja pracy z programem
 • przygotowania wirtualnej wystawy.
 • zadanie 2b
 1.  Kostka Merge
 • samodzielne przygotowanie kostki z szablonu
 • zadanie 3a
 • pobranie aplikacji na urządzenie mobilne
 • założenie konta
 • omówienie aplikacji dostępnych w programie
 • przygotowanie materiałów z wybranymi interakcjami
 • zadanie 3b

4. Google Arts&Culture

 • zapoznanie z zasobami strony
 • pobranie aplikacji na telefon lub tablet
 • przygotowanie materiału z wykorzystaniem nakładki z aplikacji
 • zadanie 4a
 • zorganizowanie wirtualnej wycieczki dla swoich uczniów
 • zadanie 4b – dla chętnych

Podsumowanie

 • ankieta ewaluacyjna nr 1
 • ankieta ewaluacyjna nr 2
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach: Moduły 1 i 2 zostaną odsłonięte w poniedziałek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do czwartku, do godz. 23.55. Moduły 3 i 4 zostaną odsłonięte w czwartek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Beata Wójcik

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl