Tydzień z uczniem zaangażowanym

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

 Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą poznać techniki i narzędzia motywujące uczniów do pracy na lekcji i angażujących uczniów w proces uczenia się. Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki wpływają na kształtowanie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Poznają także kilka aplikacji TIK, które przyczyniają się do wzbudzania zainteresowania uczniów lekcją i pracą w projektach eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie korzystania z przeglądarek internetowych oraz wyszukiwania tekstu i grafik w internecie. Zaleca się, aby przed rozpoczęcie kursu uczestnicy mieli założone i aktywne konto pocztowe w domenie .gmail.com. Uczestnicy powinni także wiedzieć, jak wykonać zrzuty ekranu. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • poznanie czynników motywujących i demotywujących w procesie uczenia się,
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie angażowania uczniów do nauki,
 • nabycie kompetencji tworzenia angażujących materiałów dydaktycznych,
 • umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają teorię dotyczącą strategii angażowania uczniów do nauki, a następnie przygotują zestaw materiałów edukacyjnych, których zadaniem będzie wzbudzenie zaciekawienia ucznia i zmotywowanie go do aktywnego udziału w zajęciach. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności w zakresie tworzenia własnych materiałów do pracy: na lekcjach, podczas kół zainteresowań, w projektach eTwinning.  W kursie przedstawione zostaną narzędzia do wykorzystania w pracy indywidualnej oraz w pracy z klasą w podziale na grupy.

Treści kursu zostały podzielone na 4 moduły merytoryczne, a także moduł wprowadzający (tzw. zerowy) oraz moduł Podsumowanie (Moduł 5).

 • W module 1 uczestnicy  zapoznają się z teorią na temat motywacji i zaangażowania.  Wezmą udział w dyskusji i wymianie praktyk dotyczących angażowania uczniów w proces uczenia się. Nauczą się tworzyć prezentacje czyniące z słuchaczy aktywnych uczestników wykładu. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1 a i 1b.
 • W module 2 uczestnicy poznają dwie wirtualne tablice do pracy z całą klasą i do pracy w grupach. Przygotują kreatywne zadanie o charakterze burzy mózgów lub mini-projektu. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2a i 2b.
 • W module 3 uczestnicy nauczą się przygotowywać interaktywne gry edukacyjne. Dowiedzą się, jak grać w opracowane gry w trybie na żywo oraz jak przypisać gry jako zadanie domowe dla uczniów. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3a i 3b.
 • W module 4 uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z generatorów widgetów, prostych kart pracy, gier towarzyskich i gier planszowych. Poznają sposoby na rozpoczynanie lekcji, zadania na wyjście i zadania o charakterze przerywników lekcyjnych. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu, pobiorą certyfikat ukończenia szkolenia i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

Moduł 1. Fokus na uwagę

 • Motywacja i zaangażowanie uczniów
 • Czynniki demotywujące
 • Baza doświadczeń i pomysłów
 • Mentimeter – interaktywne prezentacje
 • Zadanie 1a
 • Zadanie 1b

Moduł 2. Cała klasa naprzód

 • Wirtualna tablica Whiteboard.fi
 • Obserwacja pracy całej klasy
 • Tablica do pracy grupowej Jamboard
 • Przykład mini-projektu lekcyjnego
 • Zadanie 2a
 • Zadanie 2b

Moduł 3.  Motywacja przez rywalizację

 • Gry quizowe z systemem punktów i nagród w Blooket
 • Gry zespołowe w aplikacji Baamboozle
 • Zadanie 3a
 • Zadanie 3b

Moduł 4. Generowanie pomysłów

 • Generatory: wpisów w mediach społecznościowych, komiksów, czatów synchronicznych, memów, kart bingo, kart Dobble, labiryntów tekstowych, koła do losowania, gry planszowej, biletów ‘na wyjście’.
 • Siła narzędzi – głos w dyskusji
 • Zadanie 4

Moduł 5. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w czterech częściach. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55. Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu (nie zaloguje się do kursu), zostanie z niego usunięty przez prowadzącego

Autorka kursu: Paulina Kuźmo-Biwan

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl