Tydzień z VoiceThread i Penzu

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z VoiceThread i Penzu”. Kurs

prezentuje narzędzia VOICE THREAD, PENZU I SOLVR, które można wykorzystać w działaniach projektowych, pracując na nich wspólnie z partnerami, podwyższając efektywną komunikację i zarządzanie projektem.

Autorem kursu jest Katarzyna Sopolińska.

VoiceThread w wersji darmowej umożliwia stworzenie 5 voicetread z maksymalną liczbą 50 slajdów każdy. W tej wersji możemy dodawać nieograniczoną liczbę komentarzy głosowych i tekstowych. Każdy partner może dodawać komentarze i tworzyć prezentację. Uczniowie mogą nagrywać swoje komentarze, a także wyrażać je za pomocą tekstów pisanych.

Penzu jest narzędziem w formie pamiętnika lub czasopisma, które możemy tworzyć razem z naszymi partnerami, dba o naszą prywatność, chyba że zdecydujemy się na opublikowanie zawartości. W projekcie eTwinning może być wykorzystany jako narzędzie, w którym uczniowie wspólnie dokumentują swoją pracę, zamieszczają uwagi o działaniach, ewoluują projekt.

Solvr to miejsce na prawdziwą burzę mózgów, jest to przestrzeń do wymiany pomysłów i rozwiązywania problemów. Możemy pracować z tym narzędziem w czasie rzeczywistym z naszymi partnerami lub niezależnie. Jest to świetne narzędzie do pracy projektowej, bo w razie pojawienia się kwestii nowych rozwiązań, pomysłów szybko możemy poznać opinię pozostałych partnerów i od razu zastanowić się, jakie możemy napotkać ewentualne przeszkody w zrealizowaniu zadania.

Uczestnicy szkolenia mają całodobowy dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Podczas tygodnia praktycznie uczą się korzystania z prezentowanego programu. Nad przebiegiem kursu czuwa trener dostępny online podczas wyznaczonych dyżurów.

Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Czas przeznaczony na zadania jest uzależniony od stopnia zaawansowania technicznego i doświadczeń w pracy z komputerem i Internetem.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie: uruchamiania programów, korzystania z tłumacza itp. Każdy uczestnik powinien mieć dostęp do komputera, mikrofonu, głośników i Internetu.

Cele:

  • nawiązanie partnerstwa eTwinning wykorzystującego narzędzia ICT umożliwiające pracę wszystkich partnerów w jednej aplikacji;
  • poznanie możliwości programów VOICE THREAD, PENZU i SOLVR;
  • promowanie uczenia się przez całe życie;
  • wymiana nauczycielskich dobrych praktyk dotyczących współpracy międzynarodowej.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl