Tydzień z mapping tools

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmowe aplikacje opierające swoje działanie na różnym zastosowaniu mapy, zdjęć, filmów.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Niezbędna będzie także umiejętność nakręcenia własnego filmu (np. aparatem telefonicznym lub fotograficznym) i jego opublikowanie w serwisie YouTube. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają cztery przykładowe aplikacje związane z różnym wykorzystaniem map: Mapwing, IfItWereMyHome, Vidmap i placeSpotting. Wykorzystanie tych narzędzi może być bardzo szerokie, począwszy od atrakcyjnego, niekonwencjonalnego sposobu przedstawienia swojego miejsca zamieszkania, poprzez zastosowanie zgodne z tematyką projektu np., przedstawienie zabytków, miejsc występowania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, tworzenie szlaków turystycznych itp.

W module 1 uczestnicy kursu będą pracowali z Mapwing – darmowym narzędziem do tworzenia i udostępniania wirtualnych wycieczek, które pozwala wykorzystać do pokazu zdjęcia, mapy, opisy, a efektem końcowym pracy z aplikacją jest prezentacja. Uczestnicy dokonają przeglądu przykładowych wirtualnych wycieczek, zapoznają się z materiałami instruktażowymi. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 poświęcony jest poznaniu serwisu IfItWereMyHome, który daje możliwość porównania warunków życia w różnych zakątkach świata. Uczestnicy zapoznają się z przygotowaną krótką instrukcją, a następnie dokonają porównania swojego kraju z krajem, z którym planują założyć partnerstwo eTwinning. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy pracować będą z serwisem Vidmap, umożliwiającym przedstawienie za pomocą filmu i dołączonej do niego mapy interesującego miejsca lub drogi. Zapoznają się z instrukcją posługiwania się narzędziem. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest na pracę z PlaceSpotting – serwisem umożliwiającym tworzenie quizów z wykorzystaniem map i zdjęć satelitarnych. Uczestnicy zarejestrują się w serwisie, poznają jego funkcjonalności i wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy zagłosują na najciekawszą aplikację i wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 5.

Cele kursu

 • poznanie ciekawego sposobu wykorzystania map, zdjęć i filmów do wspomagania działań projektowych i podnoszenia ich atrakcyjności,
 • poznanie funkcjonalności serwisów Mapwing, IfItWereMyHome, Vidmap i placeSpotting,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści szkoleniowe kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz cztery obowiązkowe zadania do wykonania.

1. Poznajemy Mapwing

 • Przykłady wirtualnych wycieczek
 • Rejestracja i tworzenie wirtualnej wycieczki – instrukcja
 • Zadanie 1
 • MapWing Tutorial (jęz. ang.) plik

2. Poznajemy IfItWereMyHome

 • Porównywanie krajów w serwisie IfItWereMyHome – instrukcja
 • Zadanie 2

3. Poznajemy Vidmap

 • Tutoriale i przykłady
 • Jak korzystać z serwisu Vidmap – instrukcja
 • Publikowanie filmów w serwisie YouTube – materiał dodatkowy
 • Zadanie 3

4. Poznajemy placeSpotting

 • Serwis placeSpotting – instrukcja
 • Zadanie 4
 • Jak szukać i rozwiązywać quizy – instrukcja filmowa

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy Mapwing”, „Forum pomocy IfItWereMyHome”, „Forum pomocy Vidmap” i „Forum pomocy placeSpotting”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl