Tydzień z TIK dla anglistów - część 2

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z TIK dla anglistów” przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami programu eTwinning. Zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą poznać narzędzia do rozwijania znajomości języka angielskiego wśród uczniów.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Programy zaproponowane podczas kursu dostępne są w języku angielskim. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie programów służących do zwiększenia motywacji do nauki oraz kompetencji językowych uczniów
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle przez nauczycieli

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają 3 programy pomagające zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego, a także monitorować postęp ich pracy. Programy te są idealnym uzupełnieniem realizacji podstawy programowej. 

Treści kursu zostały podzielone na 3 moduły.

 • W module 1 uczestnicy poznają program BLOOKET, który służy do tworzenia gier edukacyjnych, które nie tylko służą do utrwalania omawianego materiału, ale także, dzięki różnorodnym rodzajom ćwiczeń/gier, pobudzają uczniów do kreatywności i myślenia strategicznego.  Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 1a i 1b.
 • W module 2 uczestnicy poznają program BAAMBOOZLE, który jest platformą quizową, świetnie sprawdzającą się przy organizowaniu powtórek kiedy uczniowie pracują w grupach. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 2a i 2b.
 • W module 3 uczestnicy poznają program GONOODLE, który świetnie sprawdza się przede wszystkim podczas pracy z młodszymi uczniami (przedszkole i szkoła podstawowa).  Krótkie 2-4 minutowe filmiki, w zależności od rodzaju, mają na celu rozruszać uczniów podczas lekcji- naśladowanie ruchów na ekranie/powtarzanie słów po angielsku lub wykonywanie krótkich ćwiczeń pobudzających półkule mózgowe. Wszystko w atrakcyjnej formie dostosowanej do wieku uczniów. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

1. BLOOKET

 • wprowadzenie i zakładanie konta
 • Zapoznanie z różnymi opcjami gier
 • Wyszukiwanie gotowych gier
 • Tworzenie własnej gry
 • Zadanie 1a i 1b

2. BAAMBOOZLE

 • Wprowadzenie i zakładanie konta
 • Wyszukiwanie gotowych quizów
 • Tworzenie własnego quizu
 • Zadanie 2a i 2b

3.  GONOODLE

 • Wprowadzenie i zakładanie konta
 • Wyszukiwanie filmików odpowiednich dla danej grupy wiekowej
 • Zadanie 3

4. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2 i 3 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem,

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań, w ramach których uzyska nie mniej niż 5 punktów (100%).

Autorka kursu: Małgorzata Łaska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl