Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Kurs internetowy dla początkujących nauczycieli Jak uczestniczyć w Programie eTwinning? skierowany jest do czynnych nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą podjąć współpracę międzynarodową ze szkołą partnerską w ramach Programu eTwinning. Szkolenie trwa miesiąc. Grupy kursowe będą tworzone na bieżąco po uzbieraniu wymaganej liczby zgłoszeń.

Cele i treść kursu dla początkujących nauczycieli:

 • Poznanie zasad programu eTwinning
 • Poznanie wyników osiąganych w istniejących partnerstwach
 • Budowanie kompetencji międzykulturowej
 • Poznanie narzędzi komunikacji dostępnych w portalu i poza nim
 • Rozwój kompetencji językowej w zakresie współpracy
 • Przygotowanie środowiska do podjęcia współpracy we własnej szkole
 • Zarejestrowanie szkoły w portalu eTwinning
 • Przygotowanie własnej oferty do programu
 • Przygotowanie do systematycznej pracy

Zdobyte umiejętności: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • Zarejestrowany w programie eTwinning,
 • Przygotowany do systematycznej pracy,
 • Znać i rozumieć cele eTwinning,
 • Posługiwać się narzędziami w portalu eTwinning,
 • Znać inne narzędzia możliwe do zastosowania w eTwinning,
 • Potrafić używać platformy Moodle.

Treść kursu dla początkujących nauczycieli

Moduł 1
Budowanie społeczności o­nline
Cel główny: Poznawanie się wzajemne. Znaczenie społeczności wirtualnej dla udanej współpracy.

Moduł 2
Program eTwinning; cele i zasady; moja szkoła w eTwinning.
Cel główny: Poznanie programu eTwinning. Rejestracja szkoły w eTwinning.

Moduł 3 
Portal eTwinning
Cel główny: Poznanie możliwości portalu eTwinning.

Moduł 4
eTwinning w mojej szkole; poszukiwanie partnerów
Cel główny: Poznanie ofert innych szkół i ewaluacja ofert. Przygotowanie środowiska we własnej szkole do podjęcia współpracy.

Moduł 5
Narzędzia standardowe
Cel główny: Poznanie narzędzi do tworzenia materiałów edukacyjnych w postaci plików elektronicznych.

Moduł 6
Narzędzia komunikacyjne
Cel główny: Poznanie programów czatowych i komunikatorów internetowych np. darmowe strony czatowe, Skype, Yahoo Voice, Chat oraz blogi i wiki.

Moduł 7
Zasady przygotowania projektu
Cel główny: Poznanie zasad przygotowania dobrego projektu.

Moduł 8
TwinSpace
Cel główny: Zarejestrowanie partnerstwa. Poznanie obszaru TwinSpace niezbędnego do pracy w partnerstwie.

Moduł 9
Podsumowanie
Cel główny: Poznanie kryteriów ewaluacji projektów. Prezentacja własnych zaakceptowanych partnerstw.

Moduł 10
Ewaluacja
Cel główny: Ewaluacja oraz podziękowania i pożegnania.  

 

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl