Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot)”.

Cel główny:

  • wspomaganie interakcji, współpracy oraz angażowanie całego zespołu uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi Tricider i Kahoot.

Cele szczegółowe:

  • poznanie możliwości narzędzi: Tricider i Kahoot,
  • przećwiczenie wszystkich funkcjonalności narzędzi poprzez przygotowanie autorskich materiałów z wykorzystaniem narzędzi: Tricider i Kahoot,
  • zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania Tricidera i Kahoota w projektach i pracy codziennej nauczyciela,
  • poznanie sposobów korzystania z narzędzi na poszczególnych etapach kształcenia,
  • umiejętne organizowanie samokształcenia.

Autorem kursu jest pan Adam Stępiński.

Kurs jest prowadzony w systemie e-learning z wykorzystaniem platformy Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl i trwa 7 dni. Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie/przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego online na www.eTwinning.pl. Uczestnicy szkolenia mają całodobowy dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Nad przebiegiem kursu czuwa trener dostępny online podczas wyznaczonych dyżurów.

Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-1,5 godziny prywatnego czasu.

Warunkiem pomyślnego zakończenia kursu jest:

  • przygotowanie autorskiego materiału z wykorzystaniem narzędzi: Tricider i Kahoot,
  • aktywność w czasie kursu – udział w dyskusjach na forach opisanych w zadaniach szkolenia,
  • wypełnienie/przesłanie ankiety ewaluacyjnej.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl