Tydzień z AI dla anglistów

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać sztuczną inteligencję do przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji, do uatrakcyjnienia lekcji poprzez wykorzystanie ciekawych narzędzi i form pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pobierania programów, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu „Tydzień z AI dla anglistów” uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dzięki sztucznej inteligencji nauczymy się przygotowywać materiały dydaktyczne w krótszym czasie a także dostosujemy je do indywidualnych potrzeb naszych uczniów.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • W module 1 „Wykorzystanie chatbotów do generowania treści” uczestnicy kursu zobaczą, jak można wykorzystać możliwości chatbotów do wygenerowania treści edukacyjnych i przygotowania z nich kart pracy na innych stronach edukacyjnych takich jak Wordwall, Flippity itd. Uczestnicy   obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 „Jak przygotować lekcję z niczego” uczestnicy przekonają się, że przygotowanie materiałów na lekcje jeszcze nigdy nie było takie proste. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 „Magia sztucznej inteligencji” uczestnicy kursu przygotują materiały dostosowane do możliwości i potrzeb swoich uczniów. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 „Nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” uczestnicy kursu sprawdzą, jak można rozwijać umiejętności językowe uczniów dzięki sztucznej inteligencji. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 „Jeszcze więcej możliwości” uczestnikom kursu zostaną przedstawione jeszcze inne możliwości sztucznej inteligencji np. zamiany tekstu na audio, pracy z plikami pdf. Dzięki wykorzystaniu tych narzędzi nauczyciele przygotują ciekawe materiały przygotowujące również do egzaminów zewnętrznych. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.
 • Moduł „Podsumowanie” – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na lekcjach z języka angielskiego, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami np. na kółkach zainteresowań.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy dydaktycznej
 • poznanie chatbotów oraz aplikacji do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela języka angielskiego
 • nabycie umiejętności tworzenia materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

 1. „Wykorzystanie chatbotów do generowania treści”
 • Rejestracja i prezentacja możliwości chatbotów
 • Łączenie materiałów wygenerowanych przez chatboty z innymi stronami internetowymi, aby powstały ciekawe zadania interaktywne lub karty pracy dla uczniów
 • Zadanie 1
 1.  Jak przygotować lekcję z niczego?
 • Prezentacja wybranych dla nauczyciela języka angielskiego narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych na lekcje języka angielskiego
 • Zadanie 2
 1. „Magia sztucznej inteligencji”
 • Omówienie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do generowania materiałów dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Przygotowanie materiałów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Zadanie 3
 1.  „Nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”
 • Prezentacja gier edukacyjnych, dzięki którym uczniowie utrwalają słownictwo
 • Zadanie 4

       5. „Jeszcze więcej możliwości …”

 • Prezentacja narzędzi do zamiany tekstu na audio, pracy z plikami pdf
 • Zadanie 5

Podsumowanie

 • ankieta ewaluacyjna nr 1
 • ankieta ewaluacyjna nr 2
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną udostępnione w trzech odsłonach; w poniedziałek do godziny 9.00 materiały z modułu 1 i 2, w środę do godziny 9:00 materiały z modułu 3 i 4 a w piątek do godziny 9:00 materiały z modułu 5.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi we wszystkich modułach oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Bronisława Niespor

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl