Tydzień ze Scratchem - część 3

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników platformy eTwinning, którzy pasjonują się Scratchem i pragnących zgłębić jego możliwości poprzez tworzenie projektów wykorzystujących różnorodne rozszerzenia dostępne na platformach takich jak RAISE Playground, Machine Learning for Kids oraz Scratch Lab.

W jego ramach uczestnicy będą poznawać techniki sprawnego łączenia aplikacji z sztuczną inteligencją oraz odkrywać sposoby wykorzystania w projektach płytki micro:bit i Makey Makey. Znajdą odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać potencjał programu i przekształcić go w innowacyjne i interaktywne projekty, które pozwolą im rozwijać umiejętności programistyczne, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat integracji technologii oraz możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Opis kursu

Podczas  kursu uczestnicy będą miały okazję poznać różne rozszerzenia dostępne na platformach, takich jak: RAISE Playground, Machine Learning for Kids oraz Scratch Lab. Poprzez praktyczne zajęcia, uczestnicy odkryją techniki sprawnego łączenia aplikacji Scratch z sztuczną inteligencją oraz nauczą się wykorzystywać płytki micro:bit i Makey Makey w swoich projektach. Głównym celem kursu jest poznanie potencjału programu Scratch i przekształcenie go w innowacyjne, interaktywne projekty. Poprzez udział w kursie, uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat integracji technologii oraz możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

Moduł 1 kursu, który łączy Scratcha z płytką micro:bit. Micro:bit to niewielka, lecz wszechstronna platforma elektroniczna, która znacząco wzbogaca możliwości projektowania w Scratchu. Ta mała płytka elektroniczna, której sercem jest mikrokontroler, może być fascynującym dodatkiem do projektów scratchowych..

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania: 1a i 1b.

W module 2 uczestnicy skupią się na funkcjach, jakie oferują dodatkowe rozszerzenia w Scratchu. Będą włączać sztuczną inteligencję do projektów. Poznają specjalną wersję tej aplikacji na dedykowanej stronie. Kursanci przekonają się, że tworzenie projektów nie ogranicza się tylko do strony scratch.mit.edu – istnieje kilka innych platform oferujących te same funkcje. RAISE Playground to platforma programowania blokowego umożliwiająca użytkownikom pracę z modelami uczenia maszynowego.

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.

W module trzecim uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z aplikacją webową, Machine Learning for Kids. Platformą umożliwiającą samodzielne tworzenie projektów wykorzystującą modele uczenia maszynowego do rozpoznawania tekstu, obrazów, liczb lub dźwięków. Na stronie Machine Learning for Kids (ML for Kids) jest przygotowana specjalna wersja Scratcha 3 posiadająca rozszerzenie dające możliwość wzbogacenie projektów w mechanizmy rozpoznające teksty, liczby, obrazy czy dźwięki. Dzięki ML for Kids, można wprowadzić uczniów w świat sztucznej inteligencji.

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.

Przedmiotem modułu 4 jest Scratch Lab. Strona internetowa, która powstała z inicjatywy zespołu Scratch, mającego na celu umożliwienie dostępu oraz testowania nowych funkcji dla platformy Scratch.
Na stronie Scratch Lab aktualnie dostępne są trzy funkcje: Video Sprites, Face Sensing, Animated Text. Uczestnicy kursu będą mieli okazję wykorzystać w praktyce funkcje wykrywania twarzy.

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.

module 5 uczestnicy kursu będą mieli okazję odkryć świat interaktywnych projektów, które które są efektem połączenia Screatcha z płytką Makey Makey. Ten duet staje się narzędziem nie tylko zabawy, ale również edukacji, pobudzając kreatywność uczestników. Podłączając do niej elementy przewodzące prąd, można tworzyć instrumenty muzyczne, labirynty, gry.

Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.

Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • wykorzystanie rozszerzeń dostępnych na platformach takich jak RAISE Playground, Machine Learning for Kids oraz Scratch Lab
 • łączenie aplikacji Scratch z sztuczną inteligencją
 • umiejętne wykorzystanie płytki micro:bit i Makey Makey w projektach
 • odkrycie potencjału programu Scratch w tworzeniu innowacyjnych i interaktywnych projektów

Treści szkoleniowe

 1.  Projekty z płytką micro:bit
 • Projekty z płytką micro:bit
 • Film  prezentujący jak połączyć Scratcha z płytką miro:bit
 • Karty micro:bit
 • Zadanie 1a
 • Zadanie 1b
 1. Dodatkowe rozszerzenia w Scratchu 
 • Dodatkowe rozszerzenia w Scratchu
 • PaygroundRaise
 • Programowanie wizualne z reakcją na mimikę twarzy
 • Zadanie 2
 1.  Machine Learning for Kids
 • Machine Learning for Kids
 • Projekt „Części mowy” - krok po kroku
 • Film- przygotowanie projektu "Części mowy"
 • Przykłady gotowych projektów z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 • Zadanie 3
 1. Laboratorium Scratcha
 • Scratch Lab: platforma testująca nowe funkcje Scratcha
 • Scratch Lab – projekt z wykrywaniem twarzy
 • Film- projekt "Wykrywanie twarzy"- Lab Scratch
 • Zadanie 4
 1. Scratch z MakeyMakey
 • Film – MakeyMakey
 • Scratch i MakeyMakey
 • Makey Makey - magia czy nauka, czyli o co chodzi z grającymi bananami
 • Zadanie 5
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/kursy-internetowe Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23:55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Moduły 1 i 2 zostaną odsłonięte w poniedziałek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do środy, do godz. 23.55.

Moduły 3 i 4 zostaną odsłonięte w czwartek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.

Moduł 5  zostanie odsłonięty najpóźniej w ostatnim dniu kursu, w którym udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem,

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl