Tydzień z narzędziami do tworzenia filmów instruktażowych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą nauczyć się, jak nagrywać krótkie filmy instruktażowe dla uczniów za pomocą bezpłatnych aplikacji Format Factory, Open Broadcaster Software oraz Free Screen Video Recorder.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon zewnętrzny lub słuchawki z mikrofonem. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają przykładowe programy do przechwytywania obrazu wideo z ekranu komputera. Pobiorą i zainstalują proponowane aplikacje, a następnie wykonają ćwiczenia polegające na nagraniu krótkich filmów. Dowiedzą się, w jaki sposób przygotować się do nagrania filmu, zapoznają się z przykładowym scenariuszem. Na zakończenie kursu samodzielnie przygotują krótki poradnik wideo dla uczniów.

W module 1 uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienie filmów instruktażowych (screencastów). Dowiedzą się, jakie są poszczególne etapy pracy nad przygotowaniem filmu, obejrzą przykładowy scenariusz nagrania.

W modułach 2-4 zostaną omówione narzędzia do nagrywania screencastów: Format Factory, Open Broadcaster Software oraz Free Screen Video Recorder. W każdym z modułów uczestnicy wykonają po jednym zadaniu.

W module 5 zamieszczone zostało zadanie zaliczeniowe, które polega na nagraniu wartościowego, edukacyjnego poradnika wideo.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne, udostępnione w module 5.

Cele kursu

 • przybliżenie tematyki nagrywania filmów instruktażowych,
 • poznanie trzech przykładowych aplikacji do przechwytywania wideo z ekranu komputera,
 • podniesienie kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie tworzenia materiałów filmowych wspomagających pracę z uczniem,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 4 obowiązkowe zadania do wykonania. Zadania 1-3 są ćwiczeniami sprawdzającymi stopień poznania omawianych aplikacji. Zadanie 4 jest zadaniem podsumowującym kurs i polega na utworzeniu autorskiego filmu instruktażowego.

 1. Wprowadzenie do filmów instruktażowych
 • Przykładowy film instruktażowy
 • Kilka słów o screencastach
 • Przykładowy scenariusz filmu instruktażowego
 1.  Poznajemy Format Factory
 • Strona z linkiem do programu
 • Pobranie i instalacja Format Factory
 • Nagrywanie filmu instruktażowego
 • Konwersja plików wideo
 • Publikowanie filmu w serwisie YouTube
 • Zadanie 1
 1. Praca z programem Open Broadcaster Software
 • Strona programu Open Broadcaster Software
 • Instalacja Open Broadcaster Software
 • Konfiguracja automatyczna i ustawienia
 • Ustawienia programu
 • Nagrywanie filmu instruktażowego
 • Nagrywanie filmu instruktażowego
 • Dodanie okna kamery do nagrywanego filmu
 • Zadanie 2
 1. Poznajemy Free Screen Video Recorder
 • Strona z linkiem do pobrania Free Screen Video Recorder
 • Pobranie i instalacja Free Screen Video Recorder
 • Panel sterowania
 • Free Screen Video Recorder – przechwytywanie obrazów
 • Free Screen Video Recorder – nagrywanie filmów
 • Zadanie 3
 1. Autorski film instruktażowy
 • Zadanie 4

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z niego systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

Z uwagi na indywidualne tempo pracy każdego uczestnika, wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie zadania uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55. Zalecana jest praca zgodnie z kolejnością modułów i systematyczne poznawanie wszystkich materiałów. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona zostaną dwie ankiety ewaluacyjne.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu i nie skontaktuje się w tym czasie z prowadzącym, podając powody opóźnienia, może zostać z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

W kursie zaplanowano 4 obowiązkowe zadania, za które można otrzymać łącznie 30 punktów. Przewidziano następującą punktację:

 • Zadanie 1 – 5 punktów
 • Zadanie 2 – 5 punktów
 • Zadanie 3 – 5 punktów
 • Zadanie 4 – 15 punktów

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań i zdobycie co najmniej 21 punktów (70%). Certyfikaty ukończenia kursu będą przygotowane na platformie Moodle w module Podsumowanie, który zostanie odsłonięty najpóźniej w ostatnim dniu kursu i każdy z uczestników, który spełni powyższe warunki zaliczenia będzie mógł je pobrać i wydrukować. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl