Tydzień z programowaniem w Javie – GreenFoot

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z programowaniem w Javie – GreenFoot przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy nauczycielskiej i w projektach międzynarodowych chcą wprowadzać naukę programowania obiektowego. Kurs adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, których uczniowie mieli już wcześniej kontakt z programowaniem (np. w Scratchu). Kurs może być wykorzystywany przez nauczycieli różnych przedmiotów, także przedmiotów informatycznych.  

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania plikami i folderami,
 • umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej,
 • otwartość na poznawanie pojęć dotyczących programowania obiektowego.

Opis kursu 

Kurs dotyczy nauki programowania w środowisku programistycznym Java (programowanie obiektowe). Omówione zostanie narzędzie edukacyjne – GreenFoot – wprowadzające w koncept programowania w tym języku, zwłaszcza w pojęcia „klas” i „obiektów”. Greenfoot umożliwia tworzenie symulacji, a także interaktywnych gier czy projektów graficznych. Z myślą o najmłodszych użytkownikach oraz o nauczycielach, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z programowaniem obiektowym, w kursie przedstawione zostaną krok po kroku: instalacja programu, tworzenie własnego świata, przypisywanie obiektów, tworzenie postaci (aktorów), animowanie postaci, przypisywanie wartości i warunków postaciom. Program jest doskonałym narzędziem do kreatywnego wykorzystania przez nauczycieli dowolnego przedmiotu. Stanowi też niezwykłe pole do popisu dla prawdziwych pasjonatów programowania.

Cele kursu

 • wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących programowania obiektowego (np. klasa, obiekt, konstruktor, dziedziczenie),
 • wprowadzenie do różnych typów danych,
 • wykorzystywanie operatorów i konstrukcji języka JAVA,
 • korzystanie z gotowych bibliotek,
 • wprowadzenie w zaawansowany język programowania.

Treści szkoleniowe

 • wprowadzanie prostych komend programowania na lekcjach w klasach IV-VI szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych,
 • tworzenie algorytmów w obiektowym języku programowania,
 • samodzielne przećwiczenie etapów programowania,
 • sposoby wykorzystania języka programowania do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin,
 • wprowadzenie uczniów w umiejętności programowania obiektowego.

Greenfoot może być elementem wykorzystywanym w projektach eTwinning dotyczących rozwijania umiejętności programowania. Może być także wykorzystywany na lekcjach różnych przedmiotów, których celem jest nauka programowania uczniów. Stanowi ponadto wstęp do zaawansowanej nauki programowania obiektowego.

Kurs obejmuje 7 dni pracy i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl