Tydzień z odwróconą klasą

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami programu eTwinning. Kurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać nietradycyjne modele prowadzenia zajęć, a ich rezultaty wprowadzać do projektów współpracy międzynarodowej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego (w jednym z modułów konieczne będzie posiadanie konta gmail),
 • umiejętność pobierania i instalowania programów i aplikacji,
 • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu,
 • umiejętność korzystania z internetu (np. wyszukiwanie grafiki),
 • dostęp do mikrofonu podłączonego do komputera.

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie z metodą lekcji odwróconej. Po odbytym szkoleniu uczestnik będzie potrafił opracować plan lekcji odwróconej zgodny ze swoim programem nauczania, przygotować zadania do wszystkich faz lekcji odwróconej i opracować zadania interaktywne.

Opis kursu

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • MODUŁ 1 (poniedziałek-wtorek) – Lekcja do góry nogami – poznanie idei klasy odwróconej (tzw. flipped classroom).
 • MODUŁ 2 (wtorek-środa) – Faza przygotowawcza lekcji – wstęp – stworzenie wprowadzenia do lekcji w aplikacji Explain Everything. Korzystanie z banku gotowych zasobów internetowych.
 • MODUŁ 3 (środa-czwartek) – Faza przygotowawcza lekcji – materiał filmowy – nagranie audiowizualnego komentarza do materiału statycznego.
 • MODUŁ 4 (czwartek-sobota) – Faza utrwalenia wiadomości – rodzaje zadań aktywizujących wiedzę uczniów. Poznanie narzędzi do pracy na lekcji metodą klasy odwróconej.
 • MODUŁ 5 (sobota-poniedziałek) – Plan lekcji odwróconej – opracowanie zarysu lekcji odwróconej według podanych kryteriów.

W kursie przedstawiono następujące narzędzia i aplikacje:

 • Explain Everything
 • Knovio
 • Flipgrid
 • Poll Everywhere

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl