Tydzień z projektowaniem w Canva

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą tworzyć atrakcyjne graficznie projekty do wykorzystania podczas lekcji i w prowadzonych projektach edukacyjnych, a także wykorzystać możliwości środowiska projektowania online do rozwijania kreatywności uczniów podczas pracy indywidualnej i grupowej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego. Wymagane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają serwis Canva – innowacyjne i proste w obsłudze narzędzie online. Funkcja „przeciągnij i upuść” umożliwia tworzenie prezentacji, postów w mediach społecznościowych, plakatów, infografik, zaproszeń i wielu innych, przydatnych dokumentów w formie grafik. Tworzone projekty mogą być udostępniane na stronach internetowych, blogach, w mediach społecznościowych, a także drukowane. Canva daje też możliwość utworzenia wirtualnej grupy, współpracy je członków nad wspólnym projektem i udostępnianie projektów grupie.

Serwis udostępnił także setki szablonów kart pracy zupełnie za darmo. Biblioteka szablonów obejmuje karty pracy, które sprawdzą się w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. 

Szablony kart pracy w programie Canva to m.in.:

 • pomoc edukacyjna z matematyki, logicznego myślenia, języka angielskiego czy nauk społecznych
 • nieocenione wsparcie przy tworzeniu pytań wielokrotnego wyboru, quizów czy łamigłówek
 • możliwość intuicyjnego personalizowania szablonu, zmiany treści i elementów graficznych - z wykorzystaniem bogatej biblioteki Canva
 • szybki eksport do pliku PDF oraz możliwość podzielenia się arkuszem z innymi nauczycielami
 • inspiracja do tworzenia własnych kart pracy "od zera"

Cele kursu

 • Poznanie serwisu Canva i jego podstawowych opcji.
 • Nabycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych projektów graficznych i ich udostępniania.
 • Poznanie zasad pracy grupowej i współpracy przy jednym dokumencie.
 • Poznanie możliwości wykorzystania narzędzia Canva do rozwijania kreatywności uczniów.
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle i organizowanie samokształcenia.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu zawarte są w modułach 1 i 2. W module 3 zamieszczone zostały treści trzech obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Poznajemy Canva – narzędzie do projektowania online
 • Zakładanie konta i opcje interfejsu
 • Tworzenie projektów w szablonach – wprowadzenie
 • Wyszukiwanie obrazów
 • Wstawianie obrazów z biblioteki Canva i ich edycja
 • Tworzenie projektu na podstawie gotowego szablonu
 • Wstawianie ramek, linii, kształtów, ikon, wykresów itp.
 • Wstawianie i edycja tekstu
 • Wstawianie tła
 • Wykorzystanie dodatkowych szablonów z serwisu Canva
 • Zapisywanie i udostępnianie projektu publicznie
 • Dodawanie członków do zespołu, praca nad jednym projektem
 • Zakładanie folderów, umieszczanie w nich projektów, udostępnianie folderów
 1. Instrukcje filmowe

W module znajdują się instrukcje filmowe, omawiające wybrane możliwości serwisu Canva.

 1. Zadania zaliczeniowe
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2
 • Zadanie 3

Zasady organizacyjne

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.59.  Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznać się z treścią wszystkich materiałów i wykonać trzy zadania.

Z uwagi na to, że każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, a kurs dotyczy jednej aplikacji, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.59.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona jest ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl