Tydzień z Curipod – Interaktywne lekcje

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, przede wszystkim do nauczycieli języków obcych oraz przedmiotów humanistycznych, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Curipod do tworzenia interaktywnych lekcji. Poznasz generatory takie jak: bilet wejścia z informacją zwrotną, zaproszenie do lekcji, czas na przerwę, wyjaśnienie koncepcji, pełna lekcja  oraz innych materiałów edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo, iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie w wersji anglojęzycznej, do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą poznawać narzędzia do tworzenia interaktywnych lekcji, generatory typu Entry ticket with feedback (bilet wejścia z informacją zwrotną), Check in (zameldować się), Brain break (przerwa w mózgu) oraz innych materiałów edukacyjnych dostępnych w ramach wykorzystania bezpłatnych narzędzi aplikacji Curipod.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami. Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

W module 1 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia biletu wejścia z informacją zwrotną w aplikacji Curipod, otrzymywania informacji zwrotnej oraz odczytywania raportu, otrzymają również dostęp do przykładowej prezentacji. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1. W module 2 uczestnicy dowiedzą się jak zastosować generator Check in (zameldować się), zapoznają się z instrukcją tworzenia lekcji. Otrzymają instrukcję do ustawienia i udostępnienia lekcji. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2. W module 3 uczestnicy zapoznają się z instrukcją użycia generatora przerwa w mózgu. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3. W module 4 uczestnicy zapoznają się z instrukcją zastosowania generatora pełna lekcja i otrzymają dostęp do przykładowych lekcji. Dodatkowo poznają generator wyjaśnienie koncepcji oraz wyobraź sobie to. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4. Moduł 5 – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej

 • poznanie przykładowego narzędzia Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela

 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych

 • umiejętne organizowanie samokształcenia

 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

 
 1. Bilet wejścia z informacją zwrotną
 • Zakładanie konta w Curipod.
 • Użycie generatora Entry ticket with feedback.
 • Odczytywanie raportu z informacją zwrotną.
 • Prezentowanie biletu wstępu z informacją zwrotną na lekcji.
 • Podgląd lekcji z biletem wejścia i informacją zwrotną.
 • Zadanie 1.
 1. Zaproszenie do lekcji
 • Zastosowanie generatora Check in.
 • Edycja i ustawienia lekcji.
 • Zadanie 2.
 1. Czas na przerwę
 • Zastosowanie generatora Brain break.
 • Zadanie 3.
 1. Pełna lekcja, wyjaśnienie koncepcji i wyobraź sobie
 • Zastosowanie generatora Full lesson.
 • Przedstawienie przykładowej lekcji.
 • Użycie generatora Concept explainer.
 • Użycie generatora Picture this.
 • Zadanie 4.
 • Jak oceniasz tworzenie interaktywnych lekcji w Curipod? Głosowanie.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/kursy-internetowe Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23:55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w całości. Od dnia rozpoczęcia kursu w poniedziałek do godz. 9. Wszystkie moduły będą dostępne dla uczestnika kursu. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć 7 dni do następnego poniedziałku, do godz. 23.55. Po wykonaniu wszystkich zadań z modułów zostanie udostępniona ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego

Autorką kursu jest Sylwia Stasikowska

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl