Tydzień z Chmurą

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z Chmurą”.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z formami pracy w wirtualnej przestrzeni, jaką oferuje Google Drive (Google Dysk, zwany też potocznie „Chmurą” lub „pracą w chmurze”).

Na kursie przedstawione zostaną wszystkie funkcje Chmury: począwszy od rozpoznania środowiska, poprzez przechowywanie plików na serwerze, tworzenie i udostępnianie dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, ankiet, rysunków i formularzy. W każdym z omawianych aspektów duża uwaga zostanie zwrócona na możliwość współtworzenia plików i edytowania ich przez zespół osób, uczniów czy partnerów w projekcie.

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Kurs trwa 7 dni i składa się z modułów podzielonych ze względu na omawianą funkcję Dysku Google. Każdego dnia, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, uczestnicy będą mieli do wykonania zadania „w chmurze”. Będą mieli także możliwość współpracy z innymi uczestnikami kursu tak, jak to się dzieje w środowisku projektowym.

Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma zaświadczenie.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl