Tydzień z Plickers i QR Kodami

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci kursu

Kurs Tydzień z Plickers i QR Kodami jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą wzbogacić i urozmaicić swoją pracę i działania projektowe o nowe narzędzia ICT.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów
 • posiadanie konta pocztowego
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu Tydzień z Plickers i QR Kodami uczestnicy szkolenia zapoznają się z narzędziami  ICT (Plickers, QR CODE, QR READER), które mogą być wykorzystane do szybkiego podsumowania działań, uzyskania i zbierania odpowiedzi uczniów na zadane przez prowadzącego pytanie. Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość przetestować zaproponowane programy i jednocześnie stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na wykorzystanie programów w projektach eTwinningowych. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela .W projektach eTwinning można je wykorzystać do przygotowania zadań dla partnerów. Aplikacja Plickers wymaga telefonu lub tabletu jedynie od nauczyciela, uczniowie posługują się wcześniej wydrukowanymi kartami, które nauczyciel skanuje po wykonaniu zadania, zbierając odpowiedzi wszystkich uczniów w odpowiedniej aplikacji. QR kody można wykorzystać przygotowując, np. gry dla partnerów na dowolny temat. Ich zaletą jest możliwość zapisania dużej ilości materiału za pomocą kodu.

Wszystkie zaproponowane narzędzia są darmowe i proste w obsłudze we współpracy z partnerem.

Cele

 • Realizacja projektów eTwinning w oparciu o wykorzystanie narzędzi do ewaluacji, podsumowania i wprowadzania nowych zagadnień.
 • Dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność tworzenia własnych kodów.

Treści szkoleniowe

Kurs jest zorganizowany w bloki tematyczne, w których kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety programów z wykorzystaniem ich w działaniach projektowych eTwinning.

 1. Sylabus kursu, forum aktualności forum pomocy, forum poznajmy się, Portal eTwinning.
 2. Informacje o programie Plickers, poznanie możliwości programu, rejestracja. Wydarzenie eTwinning Live.
 3. Funkcje programu Plickers, tworzenie własnych kart.
 4. Poznanie darmowych programów do tworzenia QR kodów.
 5. Tworzenie własnych materiałów z wykorzystaniem QR kodów, wykorzystanie QR kodów w projektach eTwinning.
 6. Poznanie programów czytających QR kody – QR READER, instalacja na telefonie.
 7. Podsumowanie, ankieta uczestnika, quiz.

Podczas kursu uczestnicy będą pracowali nad zadaniami wykorzystując różne metody pracy: ankieta, padlet, video itp.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl