Aneta Wilk

Trenerka kursów online

Nauczycielka języka angielskiego z szesnastoletnim stażem. Pracuje w Szkole Podstawowej im. ks. mjr. F. Łuszczki w Lubeni. W czasie swojej praktyki zawodowej wielokrotnie angażowała się w realizację międzynarodowych kampanii i projektów edukacyjnych, w czasie których aktywnie wykorzystywała technologię informacyjno-komunikacyjną. Dwukrotnie brała udział w kampanii Spring Day in Europe, zrealizowała wiele projektów eTwinning odznaczonych Krajową i Europejską Odznaką Jakości. Projekt pod nazwą Being e-aware, feeling e-safe został laureatem krajowego konkursu eTwinning 2017. Na portalu głównym eTwinning moderuje grupę tematyczną pod nazwą Bringing eSafety into eTwinning projects.

Uczestniczka wielu kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK w pracy dydaktycznej, w tym kursów zrealizowanych w ramach uczestnictwa w programie „Uczenie się przez całe życie”, COMENIUS – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej: Introduction to ICT (University of Limerick, Irlandia), ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning (Smart Solutions Ltd., Malta).