Adam Stępiński

Ambasador programu eTwinning, Trener kursów online

Nauczyciel języka angielskiego i historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Ukończył Studium Komputerowe w Lubelskiej Szkole Biznesu oraz metodyczny kurs z wykorzystania internetu w dydaktyce na University of Wales w Aberystwyth w Wielkiej Bytanii. Miłośnik metody projektu w pracy z uczniami. Ambasador programu eTwinning w województwie podkarpackim i trener kursów online. Jako ekspert European SchoolNet prowadzi cyklicznie dwutygodniowe szkolenia online typu Learning Events dla nauczycieli z Europy. W latach 2010-2014 był koordynatorem Grupy Humanistycznej w eTwinningu.

Jako trener Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu prowadzi kursy dla nauczycieli Narzędzia internetowe w codziennej pracy nauczyciela i projektach edukacyjnych. Jest współautorem kursu “Rozwój kompetencji uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu.

Zachęcamy do kontaktu z ambasadorem i zaproszenia do swojej placówki na bezpłatne warsztaty eTwinning.