Tydzień z Lightbot

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Kurs Tydzień z Lightbot jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej chcą  zastosować kodowanie i wykorzystać wynikające z tego umiejętności do kreatywnego podejścia do zadań, rozwiązywania problemów, prezentacji treści i rezultatów. Głównym założeniem jest praca nad aktywnym i świadomym uczestnikiem świata współczesnych mediów. Język kodowania jest obecnie stawiany obok znajomości języka ojczystego i obcego, jako równie ważny w rozwoju i kształceniu umiejętności uczniów.

Wymagania wstępne 

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Wymagana jest rejestracja w zaproponowanej aplikacji. Kursanci będą poznawać możliwości narzędzi i sposobów wykorzystania ich w swojej pracy, korzystając z przygotowanej instrukcji trenera. Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, a które mają doprowadzić do efektywnego wykorzystania tych narzędzi w  działaniach projektowych i klasowych. Stworzy również przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na zastosowanie aplikacji w projektach eTwinning. Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej, jak i nie). Działania zaproponowane podczas szkolenia uwzględniają odbiorcę, który ma nowe potrzeby edukacyjne i jest gotowy do wykorzystania w swojej pracy nowych możliwości, jakie daje Internet, a przede wszystkim programowanie.

Opis kursu

Zaproponowane narzędzie pozwoli uczestnikom szkolenia podczas kursu wspólnie szukać rozwiązań i uczyć się od siebie nawzajem, korzystając z języka programowania. Kursanci będą mieli przestrzeń do zaplanowania eTwinningowych zadań włączających kodowanie.

Efekty pracy w programie będą dla partnerów widoczne od razu i to pozwoli na bieżąco pracować nad udoskonaleniem rozwiązań i realizacją celów zaplanowanego projektu eTwinning.

Podczas tygodniowego kursu Tydzień z Lightbot uczestnicy szkolenia zapoznają się z aplikacją Lightbot i zasadami programowania, a także wykorzystają ją podczas tworzenia projektów eTwinning. Zrozumienie podstaw kodowania pomaga w rozwiązywaniu problemów czy kształceniu umiejętności logicznego myślenia. Dzięki aplikacji Lightbot użytkownicy mogą być nie tylko biernymi odbiorcami informacji w sieci i użytkownikami gier, lecz również rozwijać się i aktywnie oddziaływać na cyfrową rzeczywistość.

Zaprezentowane zostanie bezpłatne narzędzie w języku polskim pozwalające na podjęcie różnorodnych działań i kształcenie różnych umiejętności. Dzięki temu programowi eTwinnerzy, również jako wychowawcy, będą mogli wspomagać swoich uczniów w podejmowaniu nowych wyzwań, dążeniu do zakończenia podjętych działań i wytrwałości. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Cele kursu

  • Zwiększenie kompetencji w zakresie kodowania: myślenie kreatywne, umiejętności analityczne, pomysłowość.
  • Dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego.
  • Nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.
  • Przyswajanie wiedzy poprzez zabawę.
  • Rozbudzenie zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób poprzez realizację projektów eTwinning.
  • Kształcenie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności za realizację wspólnego projektu.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z aplikacją Lightbot, która daje nauczycielom, uczniom i rodzicom przestrzeń promującą kodowanie i jego naukę poprzez zabawę.

Narzędzie w swojej podstawowej wersji jest darmowe. Nie wymaga znajomości liter, więc może być wykorzystane przez najmłodszych użytkowników komputerów. Komendy są przedstawione w sposób obrazkowy. Użytkownik musi stworzyć taki układ bloków, aby poruszyć ludzika, którego zadaniem jest zgaszenie żarówki.

Uczestnicy poznają także założenia pomysłodawców idei Godziny Kodowania z Fundacji code.org.

Treści szkoleniowe 

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych i filmów wideo, a także 6 zadań obowiązkowych do wykonania i sprawdzających praktyczne wykorzystanie aplikacji Lightbot. Uczestnicy kursu będą mieli także okazję wziąć udział w wydarzeniach eTwinning Live dotyczących tematyki kursu. Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety aplikacji i nauczyć się ją wykorzystywać w swojej pracy i projektach eTwinning.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl