Seminarium online: eTwinning w projektach Erasmus+ i POWER dla szkół technicznych i branżowych

Seminarium online: 6-10 lipca 2020

Zapraszamy na bezpłatne seminarium eTwinning w projektach Erasmus+ i POWER dla szkół technicznych i branżowych, które odbędzie się w dniach 6-10 lipca 2020. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Seminarium skierowane jest do nauczycieli szkół technicznych i branżowych, których placówki są beneficjentami programu Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe lub POWER w sektorze edukacja zawodowa. 

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu: http://konferencje.frse.org.pl/VET3/article/program/lang:pl

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm"

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole technicznej lub branżowej będącej beneficjentem programu Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe lub POWER w sektorze edukacja zawodowa. Pierwszeństwo w rekrutacji mają aktywni zawodowo nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele języka obcego zawodowego.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie składa się z pięciu spotkań online trwających po 1,5 godziny. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wezmą aktywny udział w zaplanowanych aktywnościach (patrz: program spotkania). Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). Każdy uczestnik seminarium, który będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach i wykona zadanie kursowe, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat w formie cyfrowej wydawany jest bezpłatnie.  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 lipca 2020 o godzinie 23:59: http://konferencje.frse.org.pl/register/12410/lang:pl