Kursy online - marzec 2018

Luty 2018

 

Zapraszamy na kolejną edycję kursów online dotyczących narzędzi eTwinning oraz licznych aplikacji zewnętrznych. Ponad 70 kursów w różnych terminach dostępnych w nowym formularzu zgłoszeniowym – już teraz możecie się zgłosić i rozpocząć rok od rozwijania własnych umiejętności! W ofercie 3 nowe tematy: Dlaczego warto wziąć udział:
  • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.
Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu http://moodle.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo. Więcej informacji na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe