What’s new about the news

Tematyka projektu to szeroko pojęte wiadomości, czyli bieżące wydarzenia w kraju i na świecie. Uczniowie przez burzę mózgów oraz wspólne decyzje wybierali tematy, wśród których ostatecznie znalazły się: nauka, gospodarka, edukacja, sport, wojna, przemoc, stres, wpływ wiadomości na nasze życie, Boże Narodzenie i inne święta, muzyka, film, książki, problemy nastolatków, tradycje i legendy krajów partnerskich i pisali na ich temat wspólne artykuły.

Koordynator:
Łukasz Kamiński - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku

Kraje partnerskie:
Francja, Hiszpania

Obszary tematyczne:
edukacja obywatelska, edukacja medialna, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Z obserwacji nauczycieli wynika, że młodzież nie interesuje się tym, co dzieje się na świecie, nie ma szerokiego oglądu na aktualne wydarzenia, poza kilkoma kwestiami rozgrywającymi się w ich pobliżu. Chcąc zmienić ten stan rzeczy zaplanowali działania, dzięki którym uczniowie mogli, pracując ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich, bardziej zagłębić się w tematykę rozmaitych zdarzeń rozgrywających się na arenie światowej. Sami wybierali zagadnienia bliskie ich zainteresowaniom, musieli jednak wspólnie, w grupie międzynarodowej, dojść do porozumienia co do tematu ich pracy.

Następnym ważnym zadaniem było przeszukiwanie zasobów Internetu w celu znalezienia różnych źródeł informacji i stworzenie wspólnego repozytorium artykułów, odnośników i innych materiałów online, które stanowiły podstawę do kolejnej aktywności – pisania artykułów.

Po analizie zebranych materiałów dostępnych online przystępowali do twórczej części – tworzenia wspólnego materiału na podstawie zebranych źródeł, wspólnych dyskusji i własnych przemyśleń. Zadanie było bardzo wymagające ze względu na wyzwanie językowe, jak i skoordynowanie równoczesnych działań w trzech różnych krajach. Uczniowie korzystali z edytowalnego dokumentu tekstowego online, cały czas pozostając w kontakcie na zewnętrznych komunikatorach (np. mediach społecznościowych).

Na kolejnym etapie uczniowie dopracowywali swoje artykuły w formie graficznej, korzystając z dowolnych, dostępnych narzędzi online. Finalnym rezultatem było opublikowane online na stronie Calameo czasopismo, które zawierało wszystkie stworzone przez uczniów artykuły. Poza samymi tekstami magazyn zawiera także odnośniki do stron źródłowych, czyli bibliografię.

Najważniejsze niematerialne efekty projektu to: podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, społecznych, umiejętności pracy w grupie, świadomość kulturalna, krytyczne myślenie, wyszukiwanie, selekcja, analiza i synteza informacji.

Praca w grupach zmieniła schematyczny model pracy, w którym głównym elementem jest metoda podawcza i rola nauczyciela. Pracując w projekcie uczniowie mieli większą odpowiedzialność oraz decyzyjność, a nauczyciel przyjmował rolę przewodnika. Ciężar pracy spoczywał w większości na uczniach, którzy wychodząc ze swoich stref komfortu efektywnie rozwijając się i przejmując odpowiedzialność za swoje działania.

Koordynator