Used but Not Useless

Partnerzy postanowili utworzyć wirtualny second hand, w którym uczniowie szkół partnerskich mogliby tworzyć poszczególne działy, poznawać cele zrównoważonego rozwoju i wykorzystywać je w praktyce. W zamierzeniu uczestnicy mieli zdobywać umiejętności przydatne na rynku pracy: tworzenia profesjonalnego CV, czy uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych. Przy okazji uczniowie mogliby też poznawać szkoły partnerów, ich kraje oraz typowe dla tych krajów produkty. 

Koordynatorka:
Arleta Szydłowska - Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Kraje partnerskie:
Czechy, Francja, Włochy

Obszary tematyczne:
ekonomia, przyroda, informatyka, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Finalnie zakres tematyczny projektu obejmował:

  • Poznanie partnerów projektowych: poszerzenie wiedzy o krajach partnerów oraz poznanie firm/ typowych produktów.
  • Aplikowanie o pracę: słownictwo zawodowe, pisanie CV, rozmowy kwalifikacyjne.
  • Zadania związane ze specjalizacją grup: przygotowanie materiałów reklamowych, Biznes Planu.
  • Tworzenie wirtualnego sklepu w tym materiałów promocyjnych.
  • Przygotowanie katalogu książek.
  • Cele zrównoważonego rozwoju – szczegółowe omówienie i rola: dyskusje/propozycje dotyczące ekologicznych firm, wizualizacja ekologicznych firm przy pomocy AI.

Uczniowie otrzymywali zadania do realizacji (do wykonania zwykle były potrzebne umiejętności językowe, cyfrowe czy zawodowe), nad którymi pracowali w małych grupach lub samodzielnie i po przedstawieniu rezultatów otrzymywali oceny. Młodzi ludzie uczyli się w ten sposób organizacji pracy, samodzielności, współpracy z rówieśnikami, dotrzymywania terminów i rozwiązywania problemów.

Ważnym aspektem była także nowoczesna technologia, np. sztuczna inteligencja wykorzystywana do uzyskania zamierzonych efektów. Rezultaty budziły często zachwyt młodych ludzi, ale w miarę pracy dostrzegali też ograniczenia AI np. zbyt dosłowną interpretację niektórych poleceń. Pod koniec projektu sprzymierzeńcem stał się chat GPT, który dostarczał informacji, podsuwał pomysły lub pomagał doprecyzować angielską terminologię. Był jednak tylko pomocą, ostatecznie wpisy o zrównoważonych firmach formułowali sami uczniowie - nauczyli się krytycznie podchodzić do tekstów generowanych przez chat.

Uczniów cieszyły działania projektowe, w których mogli wykazać się inicjatywą, sami coś zaproponować i zrealizować zgodnie z własnym pomysłem np.: napisać i nagrać piosenkę, zaprojektować humorystyczną grafikę prezentującą grupę, przygotować zdjęcia i zaaranżować slajdy na temat naszej szkoły. Również ważne były sytuacje, kiedy ich kompetencje okazywały się przydatne i cenione - byli dumni z swoich umiejętności (często wyniesionych z gier), kiedy pomagali urządzać wirtualną księgarnię. Mogli pomagać nauczycielowi, a nawet stać się jego przewodnikami po projektowym metaversie.

Koordynatorka