Vegstigators - vegetable investigators

Ideą projektu jest poszukiwanie informacji o warzywach. Partnerzy umożliwili przedszkolakom swobodne odkrywanie przyrody i działania, które zwróciły ich uwagę na zdrowe odżywianie i dobre nawyki. Razem badali nasiona i warzywa, wspólnie gotowali, wysyłali sobie prezenty i rozwijali nowe umiejętności.

Koordynatorka:
Magdalena Dybiżbańska-Klinkosz - Niepubliczne Przedszkole Calineczka w Gdańsku

Kraje partnerskie:
Armenia, Grecja, Hiszpania

Obszary tematyczne:
matematyka, przyroda, sztuka, edukacja przedszkolna, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/202165/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Każde z działań-badań podczas projektu podzielone zostało na 3 części: stawianie hipotez, badanie, sprawdzanie i wyciąganie wniosków. Dzięki takiemu podejściu uczniowie mieli okazję do wyciągania wniosków, zrozumienia, że nauka jest procesem, a błędy są czymś naturalnym i ostatecznie prowadzą do nowych odpowiedzi i rozwiązań.

Zajęcia realizowane były interdyscyplinarnie łącząc w sobie najważniejsze zagadnienia służące poznawaniu otaczającego świata i tego jaki ma wpływ na życie dzieci. Przedszkolaki pracowały w różnych konfiguracjach: indywidualnie (np. przewidywania warzyw posadzonych w słoikach), w parach (np. malowanie chlorofilem), grupach narodowych (np. eksperymenty STEM) oraz grupach międzynarodowych (np. stawianie hipotez w InVEGstigations). Miały również możliwość podejmowania decyzji o tym, jak projekt będzie się rozwijał (wybór warzyw do eksperymentów, decyzja o rodzaju badania, o rodzaju potrawy wysyłanej partnerom itd.).

Kilka pierwszych działań partnerzy zaplanowali z wyprzedzeniem, pozostałe wyłaniały się podczas realizacji projektu, wraz z decyzjami podejmowanymi przed uczestników:

 • Przedstawienie się grup.
 • Spotkania online (5-6 w ciągu trwania projektu) na platformie eTwinning.
 • Stworzenie wspólnego logo składającego się z prac wszystkich partnerów.
 • Podjęcie wspólnej decyzji przez dzieci, poprzez głosowanie w programie Surveylegend o tym, które warzywa chcą badać.
 • Tworzenie wspólnej partnerskiej mapy myśli o wybranych warzywach w programie Popplet.
 • Stworzenie wspólnych maskotek - każdy z partnerów dodawał elementy do maskotek, aby były one efektem współpracy.
 • Wspólne świętowanie Bożego Narodzenia: wysyłali ręcznie robione kartki świąteczne oraz małe niespodzianki.
 • Piosenka: każdy z partnerów zaśpiewał część piosenki - połączone części stworzyły całość.
 • Mówiące warzywa: z pomocą aplikacji Chatter Pix i programu Padlet stworzyli armeńsko-grecko-hiszpańsko-polski słownik warzywny.
 • INVEGSTIGATIONS’ BOOKLET: książeczka stworzona w programie Canva. Znajdują się tam wszystkie informacje i rezultaty przeprowadzonych badań.
 • INVEG 1: badamy wnętrze warzyw.
 • INVEG 2: badamy wygląd zewnętrzny warzyw.
 • INVEG 3: badamy smak warzyw.
 • INVEG 4: badamy inne możliwości wykorzystywania warzyw.
 • INVEGSTIGATION: odwiedziny lokalnych ryneczków w poszukiwaniu sezonowych warzyw, porównywanie oferty dostępnej w każdym z krajów.
 • Wspólny eksperyment: każdy z partnerów sadzi inne warzywo w słoiku z wodą i stawiają hipotezy co wyrośnie.
 • Wielkanocna wymiana nasion, które partnerzy posadzili potem w przedszkolnych ogródkach oraz domach. To zadanie zaaktywizowało rodziców.
 • Spring Camp 2022 - obrazy inspirowane Archimboldo, malowanie liśćmi, gotowanie zero waste.

Najciekawszym elementem projektu okazały się wspólne doświadczenia i badanie warzyw, spotkania online oraz elementy STEM. Dzieci bardzo były zainteresowane możliwością przewidywania, stawiania hipotez i potem wspólnym z partnerami ich sprawdzaniem. Młodzi uczestnicy projektu mieli również dużo przestrzeni na podejmowanie decyzji, co również było dla nich atrakcyjne, ponieważ przeważnie zajęcia przedszkolne przygotowywane są przez nauczyciela.

Koordynatorka