Insects around us

Celem projektu było wprowadzenie dzieci w świat owadów, aby mogły dzielić otaczające ich środowisko jako wspólną przestrzeń z szacunkiem i zrozumieniem. To było kompleksowe przedsięwzięcie angażujące różnorodne metody  pedagogiczne z samodzielnym doświadczaniem na czele umożliwiającym swobodną eksplorację łąki jako pełnego życia i kolorów, ulubionego miejsca dla wielu insektów, takich jak mrówki, pająki, koniki czy biedronki.

Koordynatorka:
Magdalena Kraus - Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Bestwince

Kraje partnerskie:
Hiszpania, Rumunia, Chorwacja, Grecja, Litwa, Bułgaria

Obszary tematyczne:
wychowanie przedszkolne, przyroda, sztuka, język polski, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Tematyka projektu obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z światem owadów, umożliwiając interdyscyplinarne poznawanie otaczającego świata.

Najważniejsze aktywności w projekcie:

  • Zróżnicowanie i rola owadów w przyrodzie - identyfikacja różnych gatunków owadów, zrozumienie ich roli w ekosystemie ze szczególnym uwzględnieniem zapylania roślin.
  • Insekty w kulturze i sztuce - analiza obecności owadów w mitologii, sztuce i literaturze, tworzenie prac plastycznych związanych z tematem owadów, śledzenie ich wpływu na sztukę i kulturę różnych społeczności.
  • Cykl życiowy i anatomia owadów - badanie etapów rozwoju od jaja przez larwę i poczwarkę do dorosłego osobnika, poznawania budowy ich ciała i sposobów adaptacji do środowiska.
  • Insekty jako źródło inspiracji dla technologii - analiza, jak natura owadów może być inspiracją dla nowoczesnych technologii, rozważanie, w jaki sposób konstrukcja owadów wpływa na rozwój robotyki i inżynierii.
  • Insekty jako źródło żywności - badanie tradycji i współczesnych praktyk spożywania owadów w różnych kulturach, rozważanie potencjalnych korzyści zdrowotnych i środowiskowych związanych z ich jedzeniem.
  • Ochrona środowiska naturalnego i owadów - śledzenie wpływu człowieka na populacje owadów, propozycje działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, w tym owadów.
  • Współpraca międzynarodowa - komunikacja i wymiana doświadczeń z uczniami z innych krajów, porównywanie różnic i podobieństw w postrzeganiu i ochronie owadów na skalę międzynarodową.
  • Zastosowanie technologii w badaniach owadów - wykorzystanie TIK do monitorowania i badania zachowań owadów, tworzenie interaktywnych prezentacji i aplikacji związanych z nauką o owadach.
  • Edukacja społeczności lokalnej - przeprowadzanie prezentacji i warsztatów w społeczności lokalnej na temat znaczenia owadów, kształtowanie świadomości ekologicznej i promowanie działań proekologicznych.
  • Tworzenie zasobów edukacyjnych - opracowywanie materiałów edukacyjnych, takich jak encyklopedia owadów, plakaty czy filmy, dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi szkołami i społecznościami poprzez dostęp online i prezentacje.

 

Dzieci miały okazję do spontanicznej zabawy, samodzielnego odkrywania, i bezpośredniego kontaktu z otaczającym je środowiskiem naturalnym, społecznym i kulturowym.

Projekt został ściśle zintegrowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego, koncentrując się na rozwijaniu kluczowych kompetencji, takich jak czytanie obrazów, posługiwania się pojęciami z zakresu przyrody, umiejętności społecznych, kompetencji językowych i informatycznych.

Koordynatorka