The Fellowship of Maths

Partnerzy wspólnie opracowali trzy e-magazyny (o powiązaniu matematyki z innymi dziedzinami, sławnych matematykach, liczbie Pi oraz o swoich doświadczeniach i odczuciach związanych z tym przedmiotem). Ich celem było przedstawienie matematyki w innym świetle i zachęcenie do zgłębiania jej tajników.

Koordynatorka:
Eliza Bogdańska - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Kraje partnerskie:
Rumunia, Hiszpania, Turcja

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, biologia, geografia, historia, WOS, sztuka, wychowanie fizyczne, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/225629/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Matematyka to międzynarodowy, uniwersalny przedmiot, a także język. Partnerzy postanowili oprzeć na nim swoje działania i rozpropagować w ciekawy sposób jego niezwykłe właściwości.

Uczniowie wyszukiwali i wybierali informacje na tematy związane z matematyką, przeprowadzali oraz wykorzystywali zdobytą wiedzę do pisania artykułów i projektowania stron do e-czasopism. Tworzyli i rozwiązywali gry matematyczne (trimino z żartami matematycznymi, krzyżówka o Pi, Kahoot z wiedzy zdobytej podczas czytania czasopism). Ponadto stworzyli, przeprowadzili i opracowali wyniki ankiet na temat podejścia do matematyki wśród uczniów swojej klasy i szkoły.

Pierwszy magazyn dotyczył powiązań matematyki z innymi dziedzinami, drugie wydanie skupiło się na sławnych matematykach, a także liczbie Pi i obchodach Międzynarodowego Dnia Matematyki (3.14). Trzeci magazyn poświęcony był ich doświadczeniom oraz odczuciom uczniów na temat matematyki.

Nauczyciele matematyki z partnerskich szkół wykorzystują zebrane w magazynach informacje na swoich lekcjach wskazując uczniom wszechobecność „królowej nauk” w otaczającym ich świecie i pozostałych przedmiotach szkolnych. Również angliści mają zamiar używać materiału z pierwszego wydania omawiając poszczególne działy maturalne związane ze kulturą, sportem czy światem przyrody.

Projekt umożliwił uczniom wzajemne poznanie się i interakcję kulturową z młodzieżą z innych krajów oraz uczył odpowiedzialności. Mogli używać i uczyć się języka angielskiego w naturalnym, rzeczywistym kontakcie z osobami z innych krajów. Okazało się to szczególnie ważne podczas spotkań online, podczas których przekonali się o istocie rozumienia, jak również tworzeniu spontanicznych wypowiedzi w języku angielskim bez pomocy translatora, czy słownika. Uczyli się również trudnej sztuki współpracy i kompromisu, a także odpowiedzialności za powierzone im działania.

Cały projekt oparty był na współpracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Każde zadanie poprzedzone było dyskusją na temat formy realizacji i oceniania aktywności uczniów oraz rezultatów. Wspólnie wybierali najbardziej korzystny termin wykonania, biorąc pod uwagę terminarz zajęć w każdym kraju.

Polscy uczniowie biorący udział w projekcie to młodzież ucząca się w klasie o profilu z rozszerzoną matematyką. Jest to przedmiot, który ich absorbuje, fascynuje i intryguje, i z którym wiążą swoją przyszłość. Sprawia im przyjemność zarówno rozwiązywanie zadań, jak i czytanie treści związanych z matematyką. Jednocześnie jest to młodzież, która lubi wyrażać swoje myśli i opinie. Dzięki temu bardzo chętnie tworzyli kolejne strony czasopism i opracowywali wszystkie materiały, ankiety i zadania. Współpraca z partnerami z innych krajów była dla nich pierwszym tego typu doświadczeniem, co sprawiło, że praca w projekcie była dla nich wyjątkowo atrakcyjna. Szczególnie żywo reagowali na spotkania online z partnerami z innych krajów, które dały im możliwość rzeczywistego, naturalnego kontaktu i użycia języka angielskiego w sposób spontaniczny, bez wcześniejszego planowania wypowiedzi czy przygotowania potrzebnego słownictwa.

Koordynatorka