STEAM like Leonardo

Projekt miał na celu ułatwienie uczenia się trudnych przedmiotów (głównie ścisłych, takich jak nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) poprzez sztukę i interdyscyplinarne podejście bazujące na doświadczeniach, eksperymentach, nauce poprzez działanie, które umożliwia jednocześnie artystyczną ekspresję. Realizując projekt uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach zadaniowych, rozwijając kompetencje kluczowe, analizowali i rozwiązywali problemy, podejmowali wyzwania, uczyli się przez quizy i interaktywne Escape Roomy, poznawali i stosowali różnorodne narzędzia ICT, opracowywali i prezentowali materiały w języku angielskim.

Koordynatorka:
Małgorzata Garkowska - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Kraje partnerskie:
Belgia, Hiszpania, Rumunia, Włochy

Obszary tematyczne:
matematyka, fizyka, astronomia, historia, WOS, biologia, przyroda, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/71362/home

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
 • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2022
 • Nagroda dla jednej z aktywności projektowych (Catapult Challenge) w konkursie 2020 STEM Discovery Campaign (konkurs organizowany przez Scientix)

 

Projekt był połączeniem wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. W jego ramach odbyły się liczne działania skupione wokół sześciu tematów: Leonardo i jego czasy, Leonardo jako artysta, anatom, wizjoner, wynalazca i matematyk. Partnerzy wykorzystywali m.in. rozszerzoną rzeczywistość czy PBL. W ten sposób uczniowie uczyli się w grupach międzynarodowych poprzez rozwiązywanie problemów, a poszukiwanie rozwiązań tych problemów nauczyło ich twórczej, samodzielnej pracy i pozwoliło na poszerzenie wiedzy.

Działania w poszczególnych etapach projektu:

 • Leonardo i jego czasy
  • Przygotowanie linii czasu dotyczącej okresu renesansu
  • Przygotowanie linii życia Leonarda da Vinci. Każdy kraj był odpowiedzialny za inny okres i w ten sposób powstała wspólna linia czasu
 • Leonardo artysta - poznanie najważniejszych dzieł Leonarda, jego technik malarskich
  • Przygotowanie interaktywnych opisów obrazów
  • Żywe obrazy wraz z opisem odczuć osób uwiecznionych na obrazach
  • Warsztaty z perspektywy i rysowania brył platońskich
  • Perspektywa z wykorzystaniem Geogebry
  • Prezentacje dotyczące Leonarda artysty
  • Film Spotkanie dwóch wielkich
 • Leonardo anatom - zagadnienia związane z układem krążenia, sercem oraz dłonią
  • Przygotowanie prezentacji na temat serca i dłoni (w grupach międzynarodowych)
  • Budowa modelu dłoni
  • Rysunki - szkice anatomiczne serca i dłoni
  • Warsztaty - poznanie słownictwa.
 • Leonardo – wizjoner – zagadnienia wiązane z optyką, ze światłem (właściwości światła) i widzeniem, anatomia oka, w jaki sposób widzimy;
  • Odpowiedzi na pytania: dlaczego niebo jest niebieskie, a podczas zachodu słońca czerwone; jak może zrobić tęczę; jak przemieszcza się światło; zabawy z pryzmatem.
  • Przygotowanie i nagranie doświadczeń związane ze światłem;
  • Odpowiedzi na pytania: jak działa oko; dlaczego liście są zielone, a pomidory czerwone; dlaczego nogi pod wodą wyglądają na zakrzywione; dlaczego czasami potrzebujemy soczewek, jak one działają;
 • Leonardo – wynalazca – zagadnienia związane z lataniem, wynalazkami m.in. katapulta;
  • Przygotowanie prezentacji dotyczące wynalazków Leonardo związanych z lataniem w międzynarodowych grupach zadaniowych – historycy, fizycy, biologowie, inżynierowie,
  • Przygotowanie i nagranie doświadczeń związane z lataniem,
  • Budowa wiatromierza i katapulty.
 • Leonardo - matematyk
  • Matematyczne origami - konkurs międzynarodowy w formie wyzwań
  • Przybliżenie zagadnień dotyczących m.in. złotego podziału odcinka, ciągu Fibonacciego, wielościanów foremnych i archimedesowskich, kopuł geodezyjnych.

Realizacja projektu wzbogaciła i umożliwiła pogłębianie treści nauczania, uwzględniając również różny stopień zainteresowań i uzdolnień uczniów. Interdyscyplinarne podejście dało uczniom przestrzeń do nieszablonowego myślenia, pozwoliło zauważyć związki między różnymi przedmiotami i dziedzinami życia, zachęcając do stosowania swojej wiedzy w praktyce. Uczniowie nauczyli się dzielić obowiązki, iść na kompromis, słuchać i inspirować się nawzajem.

Koordynatorka