Space Escape Room

Partnerzy, w międzynarodowych grupach tworzyli interdyscyplinarne escape roomy, które były wykorzystywane na lekcjach wielu przedmiotów jako angażujące pomoce dydaktyczne. Powstała także ciekawa, wspólna książka przygodowa – Way back to Earth.

Koordynatorka:
Eliza Bogdańska - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Kraje partnerskie:
Włochy, Turcja

Obszary tematyczne:
matematyka, fizyka, astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, WOS, sztuka, wychowanie fizyczne, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/223728/

Nagrody i wyróżnienia:

 

Na początku projektu partnerzy podzielili się zadaniami. W celu uzgodnienia bieżących szczegółów pracy i ewaluacji poszczególnych aktywności odbywały się comiesięczne spotkania.

Każda szkoła przygotowała i przeprowadziła obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w swojej placówce, a wspólnie rozegrali interaktywną grę „Bezpieczny Internet”.

Uczniowie wspólnie zaprojektowali kilka propozycji logo projektu i plakatu, a następnie wspólnie wybrali najciekawsze poprzez głosowanie online.

Najważniejszym zadaniem w projekcie było opracowanie multidyscyplinarnych pokojów zagadek. Pytania do gry zostały przygotowane przez zespoły z różnych krajów, a wyboru tych ostatecznych dokonywano wspólnie. Projekty całego zadania także tworzono w drodze współpracy. Gotowe escape roomy rozegrano wspólnie z partnerami podczas spotkania online.

Każda szkoła partnerska napisała stronę wspólnej e-książki, która w całości tworzyła kosmiczne opowiadanie. Powstał także kalendarz, gdzie każda szkoła przygotowywała stronę z przypisanym jej miesiącem.

Jako nauczyciele od lat obserwujemy, że nauka jest przyjemna i łatwiejsza, gdy uczniowie grają w gry. Dlatego stworzyliśmy projekt, który w innowacyjny sposób wprowadził technologię i krytyczne myślenie do klasy, wykorzystując interesujący obecnie motyw kosmiczny.

Zaprojektowaliśmy wyjątkowy escape room z 9 nauczycielami i 75 uczniami. Konstruując z uczniami pytania do Escape Room’u, zadbaliśmy o to, aby były one multidyscyplinarne. Wprowadzając element tajemniczości i zagadek przekazywaliśmy uczniom wiedzę oraz umożliwiliśmy naukę nawet najtrudniejszych przedmiotów w interesujący i angażujący sposób.

Koordynatorka