Smart Cities now and 2040

Tematem projektu była digitalizacja miast oraz inteligentne rozwiązania przyszłości dla ich mieszkańców. Młodzież planowała różne udogodnienia oraz kierunki rozwoju miast, przy uwzględnieniu osób niepełnosprawnych i ich potrzeb. Wspólnie zastanawiali się także nad dopasowywaniem tempa zmian zachodzących w miastach do możliwości mieszańców, tak aby jak najpełniej mogli włączyć się w ten proces.

Koordynatorka:
Anna Pławecka – II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

Kraje partnerskie:
Grecja, Niemcy

Obszary tematyczne:
geografia, historia, WOS, biologia, przyroda, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/121510/home

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
 • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2022
 • Nagroda w 68. Europejskim Konkursie organizowanym przez NSS Niemcy „Digital EU and You?!”

 

Interdyscyplinarne działania obejmujące treści programowe z zakresu WOS, przyrody, j. angielskiego i geografii wspierały rozwój kompetencji kluczowych w zakresie tworzenia i rozumienia informacji, wielojęzyczności, cyfrowych, osobistych, społecznych, obywatelskich, wykorzystania wiedzy do interpretacji wydarzeń, pozyskiwania i wykorzystania informacji na temat życia społecznego, formułowania swoich opinii przez dyskusję, współpracy w grupie, i wiele innych.  

Podstawą działań była współpraca. W 5- i 6-osobowych grupach międzynarodowych uczniowie wypracowali wizję inteligentnego miasta 2040. Każdy zespół opracował i przedstawił inny aspekt życia w mieście wspólnie tworząc materiały. I tak oto uczniowie zbudowali projekt inteligentnego miasta 2040 o nazwie EUtopia. Powstały ciekawe materiały:

 • blog o inteligentnych domach,
 • filmy o inteligentnych szkołach, inteligentnych muzeach, restauracjach i dostarczaniu przesyłek,
 • prezentacja o inteligentnych systemach płatności,
 • film na bazie grafiki o inteligentnych rozwiązaniach transportowych,
 • książeczka elektroniczna o inteligentnych asystentach – systemach wspomagających codzienną egzystencję ludzi chorych, np. :codzienne czynności typu parkowanie czy uczestnictwo w kulturze.

Grupy narodowe przygotowały ponadto quizy i zadania dla partnerów, by ułatwić im zapoznanie się z przygotowanymi przez siebie treściami dotyczącymi ich własnych miast. Quizy były rozwiązywane wspólnie podczas zajęć w szkole lub online. Spotkania odbywały się cyklicznie przez cały czas trwania projektu.

Najważniejsze działania:

 • Zbadanie potrzeb i oczekiwań uczniów wobec projektu poprzez burzę mózgów na padlecie.
 • Analiza materiałów internetowych dotyczących stopnia digitalizacji miast w krajach poszczególnych partnerów/porównanie/wyciągnięcie wniosków (research work).
 • Badania prowadzone przez uczniów w terenie na temat stopnia digitalizacji własnego miasta (zbadanie potrzeb mieszkańców miast) – kontakty z mieszkańcami i instytucjami w mieście.
 • Praca w grupach międzynarodowych nad poszczególnymi aspektami rozwoju inteligentnego miasta przyszłości (w oparciu o wyniki badań na terenie swoich miast) - spotkania online.
 • Wypracowanie wspólnych propozycji inteligentnych rozwiązań dla miast Europy (zastosowanie różnych narzędzi online)
 • Stworzenie wspólnego produktu: mini-strony internetowej przedstawiającej pomysły do realizacji w inteligentnym mieście 2040
 • Zapoznanie lokalnych urzędników/naukowców i przedsiębiorców z wypracowanymi w międzynarodowych grupach pomysłami.
 • Stworzenie testów dla partnerów i wszystkich odwiedzających stronę projektu, ułatwiających syntezę rezultatów projektu.

Projekt uświadomił uczestnikom, że mają wpływ na kształt swojego miasta i regionu oraz podkreślił istotę znajomości j. obcych w celu komfortowego wejścia w życie społeczne. Dzięki współpracy międzynarodowej i rzeczywistej komunikacji uczniowie zdobyli nawyk porozumiewania się w j. angielskim za pomocą internetu. Umożliwił także uczestnikom dotarcie do ważnych osobistości w mieście. Uczniowie odczuli, że mają wpływ na ważne decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. Mogli wykazać się inicjatywą i dostrzec, że ich działania wyzwalają kolejne inicjatywy, a współpraca przynosi najlepsze efekty.

Koordynatorka