rESCue possible

Formuła szczepionki jest produkowana w Europie, ale… znika! Ktoś ją ukradł! Dr Sirius, naukowiec o międzynarodowej renomie, kontaktuje się ze szkołami partnerskimi, prosząc o pomoc w rozwiązaniu zagadki zniknięcia szczepionki (…) Tak rozpoczyna się wspólnie opracowana gra-podróż po krajach Europy, która prowadziła partnerów przez różnorodne misje, zagadki i zadania rozwijając nowe umiejętności, utrwalając słownictwo i edukując poprzez zabawę.

Koordynatorka:
Joanna Pacholczyk-Mizdalska – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 Małego Europejczyka w Warszawie

Kraje partnerskie:
Grecja, Francja, Serbia, Słowacja

Obszary tematyczne:
przedszkolna, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/119877/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt był ściśle związany z obowiązując podstawą programową, a poprzez interdyscyplinarne podejście oparte na metodologii STEAM, wspierał jej realizację w wielu różnych obszarach. Biorący w nim udział uczniowie realizowali cele poznawcze, psychospołeczne i społeczno-emocjonalne ze szczególnym skupieniem na umiejętnościach społecznych, takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność, wyobraźnia i krytyczne myślenie. Działania projektowe dostosowane do ich możliwości wspierały rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawiały ich samoocenę, dawały poczucie sprawstwa oraz odpowiedzialności za podejmowane działania.

Poprzez rozwiązywanie zagadek, zbieranie i przetwarzanie wskazówek, a także wypełnianie misji z różnych obszarów nauki, dzieci rozwijały także swoje umiejętności językowe, myślenie matematyczne, poszerzały wiedzę, rozwijały myślenie komputacyjne. Najważniejsza jednak była współpraca i tworzenie więzi w grupie przedszkolnej, jak i w międzyszkolnym zespole projektowym. Ponadto projektowe aktywności (realizowane podczas pandemii), a także podjęta tematyka, pomogły dzieciom poradzić sobie ze stresem wynikającym z obostrzeń, lękiem przed chorobą i skutkami izolacji społecznej.

Najważniejsze zadania w projekcie:

  • Przygotowanie wspólnej gry ze wskazówkami i misjami do wykonaniu w wybranych krajach europejskich – cel znalezienie złodzieja szczepionki.
  • Wspólne wymyślanie i tworzenie dodatkowych gier online dotyczących tematyki projektu.
  • Tworzenie międzynarodowych plakatów dotyczących zasad postępowania podczas pandemii oraz szczepień.

Powstało bardzo dużo ciekawych materiałów, które można wykorzystać w przyszłości jako pomoce dydaktyczne: prezentacje każdej misji w Genially, gry online, plakaty z kodami QR, box „wędrujący” po Europie i zbierający „skarby” z krajów partnerskich. Dzieci mogły odgadywać przeznaczenie przedmiotów i ich pochodzenie, a na koniec wspólnie decydować co sami włożą do środka jako pamiątkę z własnego kraju.

Koordynatorka