NATURAL PHARMACY

Projekt skupiał się na poprawie zdolności dzieci do wrażliwego postrzegania piękna przyrody i jej wyjątkowości oraz na wzmacnianiu relacji z naturą. Poprzez empiryczną naukę, doświadczenia i zabawy pobudzona została ciekawość dzieci i chęć do odkrywania i poznawania przyrody w najbliższym otoczeniu oraz wyrażania się w formie artystycznej.

Koordynatorka:
Elżbieta Sobolewska – Przedszkole nr 1 "BAJKA" w Myszkowie

Kraje partnerskie:
Turcja, Hiszpania, Grecja, Słowacja, Słowenia, Czechy, Estonia

Obszary tematyczne:
wychowanie przedszkolne, języki obce, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/121166/home

Nagrody i wyróżnienia:

Za podstawowy cel partnerzy postawili się umożliwienie dzieciom zdobywania nowych doświadczeń w bezpośrednim kontakcie z naturą. Chcieli, aby wzrosła ich świadomość na temat otaczającego je świata, skarbów które skrywa, więzi która je z nim łączy. Liczne działania miały także rozwinąć ich umiejętności społeczne, zmotywować do odkrywania, badania, czerpania radości ze współpracy, rozwijania swojej kreatywności i samodzielności, również w zakresie korzystania z TIK, a przede wszystkim zachęcić do dbania o środowisko naturalne.

Najważniejsze działania:

 • Przedstawienie szkół partnerskich i uczniów.
 • Tworzenie propozycji logo projektu i wybranie jednego, wspólnego.
 • Omówienie, zaplanowanie i podział zadań.
 • Celebrowanie świąt związanych z tematyką projektu: Dzień Bezpiecznego Internetu, Walentynki, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pszczół, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Code Week (Hopscotch coding, "Friendship bracelets").
 • Aktywność: NATURA WOKÓŁ NAS (skarby natury, jesienne zioła lecznicze, matematyka w przyrodzie, działania twórcze, eksperymenty oraz wspólny eksperyment „Uprawiamy szyszki”); e-książeczka - „Drzewa i krzewy”.
 • Aktywność: ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE (Kartki Świąteczne z życzeniami przesłane tradycyjną pocztą, wykonane samodzielnie z papieru czerpanego z nasionami, które potem zostały wsiane do ziemi i obserwowane).
 • Aktywność: ZIMOWE GRY W NATURZE (Zimowe dzieła sztuki, zimowe prace plastyczne, e-książeczka „Gry i zabawy w czterech porach roku”).
 • Aktywność: ZIOŁA LECZNICZE (wiosna w przyrodzie, obrazki z natury - rysowanie, malowanie, tworzenie Międzynarodowych Ogrodów Ziół Leczniczych z nasion otrzymanych od partnerów: ogród ziołowy na parapecie lub na dworze, zajęcia matematyczne z wykorzystaniem elementów naturalnych, muzyka i taniec w świecie ziół, zagadki ziołowe i gry online, zajęcia twórcze z wykorzystaniem ziół,  eksperymenty z ziołami, słownik wielojęzyczny "Nazwy ziół", poszukiwania ziół na swoim placu przedszkolnym, zestawienie najpopularniejszych ziół występujących w krajach partnerskich,  e-książeczka "Zioła lecznicze", zastosowanie ziół w życiu codziennym, wykorzystanie QR.
 • Aktywność: HISTORIA O ZIOŁACH - Wspólna bajka o Krecie i ziołach.
 • Aktywność: Cztery żywioły: woda, ogień, powietrze, gleba – wspólna prezentacja z doświadczeniami.
 • EWALUACJA – ewaluacja bieżąca oraz ankiety dla nauczycieli i uczniów.

Nauczyciele z partnerskich placówek byli bardzo zaangażowani i odpowiedzialni, a dzieci czerpały radość z przeprowadzanych zajęć. Projekt eTwinning to oparty na dobrej zabawie sposób kontaktowania się z innymi krajami i motywowania dzieci do nauki. Ważne jest także to, że moje działania eeTwinningowe promują placówkę oraz poszerzają jej ofertę.

Koordynatorka