Mr STEM and the 4 Seasons

Poprzez zabawę, kreatywnie wykorzystując TIK, przedszkolaki pod opieką Mr STEM-a brały udział w licznych eksperymentach, obserwowały pogodę, poznawały podstawy robotyki, rozwijały kompetencje społeczne i językowe.

Koordynatorka:
Renata Płonka - Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Kraje partnerskie:
Turcja, Włochy, Grecja, Słowacja

Obszary tematyczne:
edukacja przedszkolna, przyroda, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/95091/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt wykorzystał wrodzoną ciekawość i wewnętrzną motywację przedszkolaków do odkrywania otaczającego ich świata. Struktura projektu była w pełni zgodna z podejściem STEM do edukacji przedszkolnej. Oparty na zabawie charakter działań wzmocnił aktywność dzieci, a interdyscyplinarne podejście w połączeniu z wykorzystaniem różnych narzędzi, metodologii i narzędzi dydaktycznych, przyczyniło się do ogólnego rozwoju dzieci, wzmacniając zarówno ich zdolności poznawcze, jak i różne umiejętności .

Ważnym elementem działań partnerów było pielęgnowanie ducha pracy zespołowej oraz rozwijanie cennych umiejętności, takich jak podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, podejście algorytmiczne i kształtowania zdolności metapoznawcznych. Jednocześnie projekt podkreślał potrzebę przyjmowania postaw i zachowań sprzyjających ochronie środowiska.

W ramach wspólnej pracy partnerzy, m.in:

 • stworzyli wieże balansowe, które porównali tworząc wykresy wysokości,
 • planowali jak spakować walizkę, aby móc podróżować do partnerskich krajów,
 • głosowali na swoje ulubione jesienne owoce i rejestrowali statystyki,
 • grali we wspólne gry z elementami kodowania wypełniając wzorce i zapisując współrzędne,
 • zredagowali grecki mit Persefony i przedstawili go na różne sposoby,
 • stworzyli online obrazy grupowe na dzień i na noc, podkreślające odbicie słońca i księżyca w wodzie,
 • opracowali instrukcje, jak ulepić bałwana i kwiatek z wykorzystaniem tangramu,
 • monitorowali, rejestrowali i porównywali dane pogodowe z konkretnego tygodnia w miastach wszystkich partnerów, identyfikując podobieństwa i różnice,
 • tworzyli wspólną książkę w związku z erupcją wulkanu Etny nad miastem włoskich partnerów,
 • tworzyli magazyn z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi,
 • wymienili wiadomości wspólnym zaszyfrowanym alfabetem i zorganizowały misje ekologiczne z robotami klasowymi,
 • na koniec zaproponowali nową wizję świata przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.

Realizacja projektu przyczyniła się do naszego rozwoju zawodowego, stworzyła okazję zastosowania nowoczesnych wizji uczenia się, doskonalenia praktyki dydaktycznej i pracy edukacyjnej. Dzieciom dało możliwość poczucia się równymi członkami zespołu, eksperymentowania, zabawy z odkrywaniem i budowaniem wiedzy. Dzieci rozwinęły umiejętności niezbędne do bycia obywatelami przyszłego świata, którzy dzięki zrozumieniu dzisiejszych technologii stają się pionierami przyszłości.

Koordynatorka