L'Euro: hier, aujourd'hui, demain

Tematem przewodnim była waluta euro. Projekt, oparty na osi chronologicznej: wczoraj - dziś - jutro, sięgnął do bezpośrednich doświadczeń mieszkańców krajów posługujących się walutą euro na co dzień (Luksemburg, Włochy) oraz potencjalnych szans i oczekiwań mieszkańców kraju, które z euro korzystają sporadycznie (Polska).

Koordynatorka:
Małgorzata Sokołowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu

Kraje partnerskie:
Luksemburg, Wochy

Obszary tematyczne:
nauki ekonomiczne i społeczne, języki obce

Języki:
francuski i angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/73918/home

Nagrody i wyróżnienia:

Działania projektowe wzmocniły wiedzę i kompetencje ekonomiczne uczestników projektu, będących generacją wkraczającą na rynek pracy jako obywatele Europy, świadomi jej szans i zagrożeń.

Współpraca międzynarodowa zespołów z trzech krajów europejskich przyczyniła się do wzmocnienia ich pozycji na arenie edukacyjnej Europy. Efektem tej współpracy jest nie tylko wzrost prestiżu tych szkół w ich środowisku lokalnym, ale także poszerzenie siatki jej partnerstw, z możliwością wykorzystania do dalszych projektów i inicjatyw.

Praca metodą projektu wymogła zbudowanie zespołów projektowych, początkowo narodowych, później międzynarodowych. Współpraca międzynarodowa wymogła użycie języków obcych: francuskiego i angielskiego. Uczestnicy projektu mieli okazję wzmocnić własne kompetencje językowe (poznając także podstawy języków mniejszościowych UE jak włoski czy polski). Tym samym wzrosły ich szanse na zatrudnienie na szerszym rynku pracy.

Realizując swoje założenia, projekt poruszył tematykę wpływu euro na różne sfery życia obywateli UE (społeczną, ekonomiczną, polityczną), analizując plusy i minusy tej sytuacji:

  • "Euro wczoraj" to przede wszystkim działania w Luksemburgu. Kraj ten, jako jeden z głównych prekursorów zmian ekonomicznych, wniósł ogromne doświadczenie społeczeństwa małego, a jednak bardzo bogatego kraju, właśnie dzięki właściwej polityce walutowej w zakresie euro. Ten etap projektu wpłynął także na wzrost świadomości i wiedzy młodych Europejczyków na temat powstania i funkcjonowania instytucji europejskich tj. Trybunału Sprawiedliwości, Banku Centralnego.
  • "Euro: dziś" to działania zaproponowane przez społeczność lokalną niewielkiej wyspy archipelagu eolskiego - Lipari. Dzięki bezpośredniej wizycie na miejscu w ramach Erasmus+ oraz wcześniejszym działaniom wirtualnym (maj 2020), tematyka projektu została poszerzona o analizę jakościowo-ilościową wpływu waluty euro na główny sektor ekonomiczny tej włoskiej wyspy - turystykę. Młodzi Europejczycy poznali mechanizm finansowy, szanse i zagrożenia sektora turystycznego, stanowiącego główne źródło utrzymania ludności na wyspie.
  • "Euro: jutro" to spojrzenie na tematykę waluty europejskiej widziane oczami Polaków, narodu korzystającego z tej waluty zaledwie w kilku sytuacjach życia codziennego jak wakacje czy praca za granicą, e-zakupy. Tym samym, podjęta została próba zrozumienia co Polska powinna zrobić, aby w pełni korzystać z euro, jakie są na to jej szanse i oczekiwania społeczeństwa, poszerzyły tematykę projektu o przyszłość euro w krajach UE, dążących z różnym skutkiem do wejścia do Eurostrefy, w celu pełnego czerpania z niej korzyści.

W trakcie projektu udało nam się wypracować bardzo dobrej jakości narzędzia ewaluacyjne, tj, ankieta i wywiad ewaluacyjny. W przypadku pierwszego z nich, staraliśmy się tak skonstruować jej treść, by miała charakter uniwersalny, z możliwością do wykorzystania w wielu zadaniach przy jednoczesnej łatwości reprodukcji lub modyfikowania. Ponadto, dysponujemy kilkoma cennymi prezentacjami dotyczącymi samej waluty euro (historia powstania  euro, emisja i zabezpieczenia banknotów, dawne waluty Luksemburga i Włoch), które mogą posłużyć jako materiały dydaktyczne podczas zajęć ekonomicznych w szkołach.

Koordynatorka