Green Wonder

Projekt i jego działania podporządkowane były poznawaniu środowiska przyrodniczego poprzez samodzielne doświadczanie, poszukiwanie, odkrywanie i dochodzenie do wniosków. W ramach tych działań powstały piękne prace plastyczne, chmury wyrazowe, gry na temat roślin i ich pielęgnacji, księga roślin, wspólny kanał na YouTube, zielnik, ogrody i wiele innych.

Koordynatorka:
Anna Bębenek - Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Kraje partnerskie:
Republika Mołdawii, Chorwacja, Słowenia, Turcja, Włochy, Grecja, Hiszpania, Północna Macedonia, Portugalia, Litwa, Ukraina, Rumunia

Obszary tematyczne:
przyroda, informatyka, edukacja przedszkolna, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/188010/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt umożliwił dzieciom poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, rozwijał zmysł obserwacji, postrzegania i wyciągania wniosków, poznanie naturalnego środowiska krajów partnerskich oraz rozwój kluczowych kompetencji.

Podstawa projektu była współpraca i działanie zadaniowe. Partnerzy wkomponowali aktywności w codzienną pracę przedszkoli. Przez osiem miesięcy wspólnie zachęcali uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy i dociekliwy, rozwijania twórczej ekspresji, odkrywania nowych technik plastycznych, uczyli współpracy, wzajemnej pomocy, tolerancji i rozwijali ich poczucie własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

Przedsięwzięcie zostało podzielony na etapy, działania – każde działanie zakończone było stworzeniem wspólnego produktu. Każdy etap pracy miał przypisane jasno określone zadania, terminy i aktywności zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Powstały kolejno:

 • Plan pracy w formie kalendarza
 • Prezentacje grup, placówek i uczestników
 • Logo projektu wybrane z propozycji uczestników
 • Tablice prezentujące projekt w każdej klasie
 • Chmury wyrazowe na temat roślin
 • Wspólna gra: Poszukiwanie zielonych skarbów
 • Księga roślin
 • Wspólny kanał na YouTube prezentujący nagrania projektowych aktywności
 • Zielnik
 • Przedszkolne ogródki
 • Dokument prezentujący zieloną, zrównoważoną szkołę
 • Zielone drzewo życzeń
 • Blog z materiałami z projektu

Organizowano również webinary, spotkania online dla dzieci. Była to nie tylko atrakcja, ale i sprawdzenie swoich możliwości językowych. Przedszkolakom spotkania z kolegami i koleżankami bardzo się podobały.

Najmocniejszą stroną projektu okazały się: zaangażowanie uczestników, dobra współpraca koordynatorów, jak również wzajemna motywacja zespołów klasowych podczas pracy nad poszczególnymi zadaniami.

Dzieci były bardzo zaangażowane w działania projektowe. Niewątpliwie dużą atrakcją była możliwość współpracy w partnerami z różnych krajów, poznanie tak różnorodnej przyrody, nagrywanie wspólnych filmów. Radość ze spotkań była ogromna.

Koordynatorka